Studieprogresjon og studierett

For å beholde studieretten ved NIH, må du ha en viss studieprogresjon. Progresjonskravene er nedfelt i NIHs forskrift, og hvis man ikke oppfyller dem mister man studieretten. Hvis du møter på problemer underveis i studieløpet og ser at det kan bli vanskelig å opprettholde studieprogresjonen, må du kontakte Studieseksjonen

Fra forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole:

§ 16. Studierett og studieprogresjon

3. En student på lavere grads studier som ikke har inngått utdanningsplan med redusert progresjon, mister studieretten dersom studieprogresjonen er:

30 studiepoeng eller mindre etter første studieår,

60 studiepoeng eller mindre etter andre studieår,

90 studiepoeng eller mindre etter tredje studieår,

120 studiepoeng eller mindre etter fjerde studieår.

I tillegg må alle emner fra 1BA være bestått før studentene kan starte på 3BA.

Unntatt fra bestemmelsene om progresjon er studieprogram som er definert som deltidsstudier.

4. En student på mastergradsstudier som ikke har inngått utdanningsplan med redusert progresjon, mister studieretten dersom studieprogresjonen er: 
30 studiepoeng eller mindre etter første studieår, 
Mindre enn 60 studiepoeng etter andre studieår. 
Mindre enn 120 studiepoeng etter 3. studieår

5. Studenter med funksjonsnedsetting, særlig tyngende omsorgsoppgaver, toppidrettsstatus, som er gravide eller i fødsels-/omsorgspermisjon, har rett til å inngå utdanningsplan med redusert progresjon. Bestemmelsene i § 16, nr. 3 og 4 kommer i slike tilfeller ikke til anvendelse.