Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2006-2007   
   
  
Velkommen til NIHs studiehåndbok 2006-2007. Håndboken gir deg en fullstendig oversikt over alle våre studieprogrammer.
Bruk menyvalgene over og/eller linkene under til å finne informasjon om studietilbudene.
Norges Idrettshøgskole 1.studieår basisår i idrettsvitenskap er felles for alle bachelorprogrammene. Året inneholder
en blanding av praktiske og teoretiske emner.
Les mer...
Norges Idrettshøgskole Nyhet fra høsten 2006! Master i idrettsfysioterapi. Et 2-årig masterprogram, 120 studiepoeng.
Les mer...
Norges Idrettshøgskole 1-årig Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity. Studiet er et samarbeid
mellom universitetene i Leuven, Limerick, Olomouc og NIH.
Les mer...
Bachelorprogrammer :
Masterprogrammer :
Kontakt oss