Studiehåndbok 2014-2015
   
   
  
Velkommen til NIHs studiehåndbok 2014-2015. Håndboken gir deg en oversikt over våre studier, lover og regler. Bruk menyvalgene over for å finne fram til det studiet eller emnet du ønsker. Du finner linker til tidligere års studiehåndbøker til høyre.

Har du lyst til å reise på utveksling?
Har du lyst til å reise på utveksling?

Norges idrettshøgskole har lagt til rette for at du som student kan ta deler av studiene i utlandet. Et utvekslingsopphold gir deg nye perspektiver - og papirer som kan bli nyttige i fremtidens arbeidsmarked.

Vi har mange spennende utvekslingsavtaler med universiteter i blant annet Canada, USA, Australia, Storbritannia, Tyskland, Frankrike. 

Studieprogresjon og studierett
Studieprogresjon og studierett

For å beholde studieretten ved NIH, må du ha en viss studieprogresjon. Progresjonskravene er nedfelt i NIHs forskrift, og hvis man ikke oppfyller dem mister man studieretten. Hvis du møter på problemer underveis i studieløpet og ser at det kan bli vanskelig å opprettholde studieprogresjonen, må du kontakte Studieseksjonen

Vær oppmerksom på forkrav!
Vær oppmerksom på forkrav!

Flere emner har krav om at andre emner må være bestått før man kan melde seg opp til undervisning og eksamen. Det kan være lurt å tidlig skaffe seg en oversikt over forkrav på emner du ønsker å ta. Eventuelle forkrav finner du i faktaboksen øverst til høyre på hver emneplan.

Tidligere studiehåndbøker:
Kontakt oss
Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no