Studiehåndbok 2019-2020
   
   
  

Velkommen til NIHs studiehåndbok 2019-2020. Håndboken gir deg en oversikt over våre studier, lover og regler.
Bruk menyvalgene over for å finne fram til det studiet eller emnet du ønsker. Du finner linker til tidligere års studiehåndbøker til høyre.

Verden venter, dra på utveksling!
Verden venter, dra på utveksling!

Et utvekslingsopphold gir deg nye perspektiver og en unik erfaring som er viktig i fremtidens arbeidsmarked. Du møter de beste fagmiljøene innenfor idrett, lærer språk, og får venner fra hele verden. Vi har utvekslingsavtaler i Canada, USA, Australia, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og mange andre land.

Studieprogresjon og studierett
Studieprogresjon og studierett

For å beholde studieretten ved NIH, må du ha en viss studieprogresjon. Progresjonskravene er nedfelt i NIHs forskrift, og hvis man ikke oppfyller dem mister man studieretten. Hvis du møter på problemer underveis i studieløpet og ser at det kan bli vanskelig å opprettholde studieprogresjonen, må du kontakte Studieseksjonen

Vær oppmerksom på forkrav!
Vær oppmerksom på forkrav!

Flere emner har krav om at andre emner må være bestått før man kan melde seg opp til undervisning og eksamen.

Det kan være lurt å tidlig skaffe seg en oversikt over forkrav på emner du ønsker å ta. Eventuelle forkrav finner du i faktaboksen øverst på hver emneplan.

Digital eksamen
Digital eksamen

Eksamen vil gjennomføres digitalt når vurderingen av emnet består av skriftlig (skole) eksamen.

Det kreves at du til eksamen stiller med egen bærbar PC.

Tidligere studiehåndbøker:
Kontakt oss
Lover og regler
Diploma Supplement
Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no