Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2008-2009   
   
   
  
Velkommen til NIHs studiehåndbok 2008-2009. Håndboken gir deg en fullstendig oversikt over alle våre studieprogrammer, lover og regler.
Bruk menyvalgene over og/eller linkene under til å finne informasjon om studietilbudene.
Norges Idrettshøgskole Viktig informasjon til 2. årsstudenter:
I løpet av studieåret 2008-2009 vil studie- og emneplaner på 3.år bachelor bli revidert. Dette vil få betydning for studenter som starter på 2.år bachelor høsten 2008.
Norges Idrettshøgskole NYHET fra høsten 2008!
Nå tilbyr NIH et ettårsstudie i Idrett og Samfunn (60 sp). Dette er et studie som vil fokusere på filosofiske, sosiologiske, kulturelle og historiske perspektiver, og gi kunnskap om idrettens rolle og funksjon i samfunnet, samt om idrett som kulturfenomen.
Les mer...
Norges Idrettshøgskole 1.studieår basisår i idrettsvitenskap er felles for alle bachelorprogrammene.
Året inneholder en blanding av praktiske og teoretiske emner.
Les mer...
Årsstudier :
Bachelorprogrammer :
Masterprogrammer :
Tidligere studiehåndbøker :
Kontakt oss