Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2010-2011   
   
   
  
Velkommen til NIHs studiehåndbok 2010-2011. Håndboken gir deg en oversikt over våre studieprogrammer, lover og regler. Bruk menyvalgene over for å finne fram til det studiet eller emnet du ønsker. Du finner linker til tidligere års studiehåndbøker til høyre. Høstsemesteret 2010 starter i uke 33.
NB: Det kan bli gjort endringer i pensum på de ulike emner fram til midten av juli
Har du lyst å studere i utlandet?
Har du lyst å studere i utlandet?
Norges idrettshøgskole har mange avtaler med utenlandske universiteter. Studiestrukturen for bachelorprogrammet er tilrettelagt slik at høstsemesteret i 3. studieår gir gode muligheter for studentutveksling. Alle våre bachelorstudenter kan ta minst ett semester i utlandet som del av sitt studieprogram. (med unntak av faglærerutdanningen)
Studieprogresjon og studierett
Studieprogresjon og studierett
For å beholde studieretten ved NIH, må du ha en viss studieprogresjon. Progresjonskravene er nedfelt i NIHs forskrift, og hvis man ikke oppfyller dem mister man studieretten. Hvis du møter på problemer underveis i studieløpet og ser at det kan bli vanskelig å opprettholde studieprogresjonen, må du kontakte Studieseksjonen
Vær oppmerksom på forkrav!
Vær oppmerksom på forkrav!
Flere emner har krav om at andre emner må være bestått før man kan melde seg opp til undervisning og eksamen. Det kan være lurt å tidlig skaffe seg en oversikt over forkrav på emner du ønsker å ta. Eventuelle forkrav finner du i faktaboksen øverst til høyre på hver emneplan.
Tidligere studiehåndbøker :
Kontakt oss
Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no