Studiehåndbok 2015-2016
   
   
  
Velkommen til NIHs studiehåndbok 2015-2016. Håndboken gir deg en oversikt over våre studier, lover og regler. Bruk menyvalgene over for å finne fram til det studiet eller emnet du ønsker. Du finner linker til tidligere års studiehåndbøker til høyre.

Reis på utveksling!
Reis på utveksling!

Du kan reise på utveksling som en del av graden din ved NIH. Et utvekslingsopphold gir deg nye perspektiver og erfaringer som er nyttig i fremtidens arbeidsmarked.

Vi har utvekslingsavtaler i Canada, USA, Australia, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og mange andre land. 

Digital eksamen
Digital eksamen

Eksamen vil hovedsakelig gjennomføres digitalt når vurderingen av emnet består av skriftlig (skole) eksamen.

Studieprogresjon og studierett
Studieprogresjon og studierett

For å beholde studieretten ved NIH, må du ha en viss studieprogresjon. Progresjonskravene er nedfelt i NIHs forskrift, og hvis man ikke oppfyller dem mister man studieretten. Hvis du møter på problemer underveis i studieløpet og ser at det kan bli vanskelig å opprettholde studieprogresjonen, må du kontakte Studieseksjonen

Vær oppmerksom på forkrav!
Vær oppmerksom på forkrav!

Flere emner har krav om at andre emner må være bestått før man kan melde seg opp til undervisning og eksamen.

Tidligere studiehåndbøker:
Kontakt oss
Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no