Velkommen til NIHs studiehåndbok 2021-2022

Håndboken gir deg en oversikt over våre studier, lover og regler.
Bruk menyvalgene over for å finne fram til det studiet eller emnet du ønsker. 

Overview courses taught in English

Studier i koronatid

Høsten 2021 planlegges det for ordinær undervisning med fysisk tilstedeværelse på campus. Vi håper og satser på at dette blir mulig, men erfaringer fra forrige studieår gjør at vi må ta høyde for at endringer kan komme på kort varsel. Informasjon om dette vil komme i Canvas. Alle skriftlige eksamener blir gjennomført som hjemmeeksamener høsten 2021.

Studieprogresjon og studierett

For å beholde studieretten ved NIH, må du ha en viss studieprogresjon. Progresjonskravene er nedfelt i NIHs forskrift, og hvis man ikke oppfyller dem mister man studieretten. Hvis du møter på problemer underveis i studieløpet og ser at det kan bli vanskelig å opprettholde studieprogresjonen, må du kontakte Studieseksjonen

Verden venter, dra på utveksling!

Et utvekslingsopphold gir deg nye perspektiver og en unik erfaring som er viktig i fremtidens arbeidsmarked. Du møter de beste fagmiljøene innenfor idrett, lærer språk, og får venner fra hele verden. Vi har utvekslingsavtaler i Canada, USA, Australia, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og mange andre land.

Vær oppmerksom på forkrav!

Flere emner har krav om at andre emner må være bestått før man kan melde seg opp til undervisning og eksamen.
Det kan være lurt å tidlig skaffe seg en oversikt over forkrav på emner du ønsker å ta. Eventuelle forkrav finner du i faktaboksen øverst på hver emneplan.