Studiehåndbok 2012-2013
   
   
  
Velkommen til NIHs studiehåndbok 2012-2013. Håndboken gir deg en oversikt over våre studier, lover og regler. Bruk menyvalgene over for å finne fram til det studiet eller emnet du ønsker. Du finner linker til tidligere års studiehåndbøker til høyre. Høstsemesteret 2012 starter i uke 34.
Vær oppmerksom på forkrav!
Vær oppmerksom på forkrav!
Flere emner har krav om at andre emner må være bestått før man kan melde seg opp til undervisning og eksamen. Det kan være lurt å tidlig skaffe seg en oversikt over forkrav på emner du ønsker å ta. Eventuelle forkrav finner du i faktaboksen øverst til høyre på hver emneplan.
Studieprogresjon og studierett
Studieprogresjon og studierett
For å beholde studieretten ved NIH, må du ha en viss studieprogresjon. Progresjonskravene er nedfelt i NIHs forskrift, og hvis man ikke oppfyller dem mister man studieretten. Hvis du møter på problemer underveis i studieløpet og ser at det kan bli vanskelig å opprettholde studieprogresjonen, må du kontakte Studieseksjonen
Har du lyst å studere i utlandet?
Har du lyst å studere i utlandet?
Norges idrettshøgskole har mange avtaler med utenlandske universiteter. Studiestrukturen for bachelorprogrammet er tilrettelagt slik at høstsemesteret i 3. studieår gir gode muligheter for studentutveksling. Alle våre bachelorstudenter kan ta minst ett semester i utlandet som del av sitt studieprogram. (med unntak av faglærerutdanningen)
Tidligere studiehåndbøker:
Kontakt oss
Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no