Norges Idrettshøgskole   Studiehåndbok 2007-2008   
   
   
  
Velkommen til NIHs studiehåndbok 2007-2008. Håndboken gir deg en fullstendig oversikt over alle våre studieprogrammer.
Bruk menyvalgene over og/eller linkene under til å finne informasjon om studietilbudene.
Norges Idrettshøgskole 1.studieår basisår i idrettsvitenskap er felles for alle bachelorprogrammene. Året inneholder en blanding av praktiske og teoretiske emner.
Les mer...
Norges Idrettshøgskole Nyhet fra høsten 2007! Årsstudium i friluftsliv, 60 sp.
Les mer...
Norges Idrettshøgskole Master i idrettsfysioterapi. Et 2-årig masterprogram, 120 studiepoeng
Les mer...

1-årig Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity. Studiet er et samarbeid mellom universitetene i Leuven, Limerick, Olomouc og NIH.
Les mer...
Årsstudier :
Bachelorprogrammer :
Masterprogrammer :
Kontakt oss