Studier i koronatid

Undervisningen dette studieåret er planlagt gjennomført med en blanding av fysisk tilstedeværelse og digitale opplegg. Dette med bakgrunn i smittevernregler. Erfaringer tilsier at det allikevel kan skje endringer i undervisningssituasjonen. Ettersom planleggingen av semesteret skjer i god tid før semesterstart (med den tids smittevernregler) må det tas høyde for endringer i planer på kort varsel. Informasjon om dette kommer i Canvas så fort noe endres