Verden venter, dra på utveksling!

Ikke aktuelt høsten 2020.
Et utvekslingsopphold gir deg nye perspektiver og en unik erfaring som er viktig i fremtidens arbeidsmarked. Du møter de beste fagmiljøene innenfor idrett, lærer språk, og får venner fra hele verden. Vi har utvekslingsavtaler i Canada, USA, Australia, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og mange andre land.

Bruk muligheten - ta sjansen

Som student ved Norges idrettshøgskole har du mulighet til å dra på utveksling til en av våre samarbeidspartnere i utlandet. Studieoppholdet på bachelornivå gjennomføres på høsten i 5. semester. På masterprogrammet følger egen avtaler og du har mulighet til å reise ut på våren i 2. semester. Oppholdet er en integrert del av utdannelsen din. Du kan med andre ord reise på utveksling uten å tape tid i studiene dine.

Et halvt semester går fort - alt for fort. Kanskje kjenner du studenter som har vært på utveksling. De dro ut. De kom tilbake. Det er nesten som om de ikke har vært borte, tenker du. Men, for utvekslingsstudentene er det annerledes. De bærer med seg minner, opplevelser, erfaringer og kunnskap for resten av livet. Deres verden har blitt større; de har lært seg selv bedre å kjenne, og de har lært ting man ikke kan lese seg til i en bok. Det internasjonale aspektet ved utdanningen gir deg i tillegg karrierefortrinn (Kilde: NIFU rapporten og Erasmus Impact Study).

Hvor kan du reise?

NIH har samarbeidsavtaler med over 30 høyskoler og universitet i store deler av verden; Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike, Spania, Sveits, Storbritannia, USA, Canada, Australia. Internasjonalt kontor hjelper deg med å finne den partnerinstitusjonen som er mest relevant for ditt studieprogram.

Økonomisk støtte

Utenlandsoppholdet er godkjent som en del av studiet ditt. Du beholder derfor lån og stipend fra Statens Lånekassen. I tillegg får du reisestøtte.  Det finnes også andre gunstige støtteordninger for ditt opphold, blant annet utvekslingsprogrammene Erasmus + og Nordplus.

 

Vårt internasjonale kontor hjelper deg både i planleggingsprosessen og i selve søknadsprosessen. Ta en tur innom vårt kontor eller bestill veiledningstime: utveksling@nih.no


For ytterligere informasjon om utenlandsopphold, se http://www.nih.no/student/utveksling/