Årsstudium personlig trener (samlingsbasert studium) 

Studieprogram

Årsstudium personlig trener (samlingsbasert studium)

Programleder

Lene Annette Hagen Haakstad

Grad etter fullført studieprogram

Årsenhet

Språk

Programmet undervises hovedsakelig på norsk

Omfang

60 sp. Arbeidsbelastningen er tilsvarende et fulltidsstudium på ca 30t/uke.

Hovedmål

NIH PT årsstudium (60 SP) kvalifiserer til å arbeide som PT i treningssenterbransjen eller andre steder hvor det organiseres fysisk aktivitet, slik som hos ulike bedrifter eller idrettslag, hjemmetrening eller nettbasert oppfølging.

Relevans

I PT-studiet vil du tilegne deg forskningsbasert kunnskap og ferdigheter innen planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av effektiv og tilpasset personlig trening for friske voksne. Du lærer også om generelle treningsanbefalinger for personer med overvekt/fedme, samt gravide, seniorer og ungdom. I tillegg skal du som PT kunne veilede og kunne gi enkle og faglige begrunnede råd om kosthold og livsstilsendring. 

Vi legger stor vekt på PT-yrket, og at du utvikler gode ferdigheter innen helsekommunikasjon, coaching og veiledning av PT-kunder.

Kvalifiserer til

NIH PT Årsstudium (60 SP) gir kvalifikasjoner til å jobbe som PT for friske, voksne mennesker.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse (GSK) eller realkompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om grunnleggende anatomi, fysiologi og biomekanikk
 • har kunnskap om hvordan trening og fysisk aktivitet påvirker prestasjon og helse
 • har kunnskap om generelle treningsanbefalinger for ulike målgrupper
 • har kunnskap om holdningsarbeid og tiltak innen antidopingarbeid
 • har kunnskap om grunnleggende vitenskapelig metodelære og kritisk kildebruk
 • har kunnskap om spiseforstyrrelser og kroppspress
 • har kunnskap om veiledning og trening av ungdom
 • har kunnskap om forebygging av vanlige belastnings-/idrettsskader
 • forstår betydningen av helsekommunikasjon i et folkehelseperspektiv knyttet til fysisk aktivitet
 • kjenner til kostholdsråd for å fremme helse og/eller prestasjon, inkludert moderat vektregulering

Ferdighet

Kandidaten

 • kan analysere basisøvelser med bakgrunn i funksjonell anatomi og biomekanikk
 • kan anvende teknikker fra coaching og motiverende samtale i arbeidet med ulike PT-kunder
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere personlig trening for friske, voksne og eldre mennesker med ulike helse- og prestasjonsrettede mål
 • kan gi enkle kostholdsråd til ulike PT-kunder, med utgangspunkt i ernæringsmyndighetens generelle anbefalinger for kosthold

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i relevante yrkesetiske problemstillinger, herunder egne begrensninger og grenseoppgang mot andre faggrupper
 • kan reflektere over egen og andres faglige praksis, samt formidle sentralt fagstoff
 • har grunnleggende teoretisk og praktisk kunnskap om førstehjelp 
 • viser innsikt i hvordan trening på treningssenter kan være en kilde til sosial inkludering, opplevelse, livskvalitet og bærekraft

Læringsformer og aktiviteter

NIH PT årsstudium er et samlingsbasert studium med stor grad av nettstudier. Det inkluderer sju undervisningssamlinger (torsdag til lørdag) over ca. 10 måneder, og stor grad av egenstudier (litteraturgjennomgang, digitale læringsressurser, yrkespraksis m.m.). Samlingene vil bestå av teoriundervisning og mye praksis. Studentene skal øve på ulike PT-ferdigheter inkl. planlegging og gjennomføring av treningsøkter, og samtidig evaluere hverandre som PT-er. Studentene vil også få tilbakemelding på praktiske ferdigheter fra undervisere.

Vurdering av studentenes læring

Studieprogrammet vurderes gjennom en digital flersvarseksamen, en hjemmeeksamen og en praktisk-metodisk eksamen. 

Innhold og oppbygning

Studieprogrammet består av følgende emner:

 • Grunnleggende anatomi, fysiologi og treningslære (10 sp)
 • PT som yrke (35 sp)
 • Kostholdskunnskap og veiledning (5 sp)
 • Helsekommunikasjon og coaching i prasis (10 sp)

Alle emner er obligatoriske og må bestås for å bli uteksaminert som PT.

Obligatoriske emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
FIT901/FIT911/FIT961Grunnleggende anatomi, fysiologi og treningslære10 spHøst og vårChristina Gjestvang
FIT903/FIT913/FIT963Kostholdskunnskap og veiledning5 spHøst og vårChristina Gjestvang
FIT904/FIT914/FIT964Helsekommunikasjon og caching i praksis10 spHøst og vårChristina Gjestvang
FIT906/FIT916/FIT966PT som yrke35 spHøst og vårChristina Gjestvang