IDR107 Idrett og samfunn (10 sp) 

(Sport and Society )

Fakta om emnet

Emnekode
IDR107
Emnenavn
Idrett og samfunn
Studiepoeng
10 sp
Semester
Høst
Ekvivalent med
SPM105 Idrettens organisajoner og organisering, 10 sp
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Gudmund Skjeldal

Kort om emnet

Emnet tar for seg idrett som sosialt og kulturelt fenomen. Emnet er bygd opp tematisk og gir innsikt i flere faglige og teoretiske perspektiv. Sentrale begreper og idrettslige tema behandles med utgangspunkt i idrettshistorie, idrettsfilosofi, idrettssosiologi, og perspektiver innen organisasjon og ledelse.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

  • identifisere sentrale trekk i historien til norsk idrett
  • gjøre rede for perspektiver på idrettens verdier og verdiutfordringer
  • gjøre rede for sentrale tema som idrett og kjønn, idrett og sosial klasse, og idrett og etnisitet
  • identifiser sentrale trekk i oppbyggingen av norsk og internasjonal idrett
  • drøfte sentrale problemstillinger i idretten, som for eksempel bærekraft, rasisme og seksuell trakassering som del i et team eller gruppe.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar, gruppediskusjoner og gruppepresentasjoner.

Arbeidskrav

Innleveringer av kunnskapstester som må godkjennes for å gå opp til avsluttende eksamen.

Tre innleveringer gruppevis, knyttet til tre seminarer. Hver innlevering må godkjennes for å kunne gjennomføre avsluttende innlevering

Vurdering/eksamen

Skriftlig gruppeinnlevering. Gradert karakter A-F.

  • Innleveringen tar utgangspunkt i arbeidskravene. To ukers frist fra oppgaven blir utlevert. 

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontroll.

Kjernelitteratur

3 BØKER:
Goksøyr, M. (2022). Historien om norsk idrett (2. utg.) Abstrakt.
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA

Loland, S. (2015). Idrettsetikk. Akilles.
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA
** Denne boka finnes som lydbok hos NLB: Klikk på denne lenken.
NB! Hvem har lånerett hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB): Klikk på denne lenken.​

Rienecker, L. & Jørgensen, P. S. (2013). Den gode oppgaven: Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole (2. utg.). Fagbokforlaget.
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA

UTDRAG FRA 2 BØKER:
Hanstad, D. V. (2019). Organisasjons og lederskap i idrett. Fagbokforlaget.
Kapittel 1, 2, 3, 4 og 5 skal leses:
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA

Hanstad, D. V., Sandvik, M. & Strittmatter, A. M. (2021). Idrett og bærekraft: Perspektiver på miljø- og samfunnsansvar i idrettens organisasjoner. Fagbokforlaget.
Kapittel 1-3 skal leses:
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA

1 E-BOK:
Myrhot, O. & Svensson, L. (2018). Miljøhåndbok for norsk idrett (2. utg.). Norges idrettsforbund. MiljøhåndbokForIdrett_2utg_interaktiv.pdf (gronnidrett.no)
* Denne finnes elektronisk: Klikk på denne lenken.

SOSIOLOGI:

1 DIGITALT KOMPENDIUM - som du finner i Canvas
:
Thing, L. F. (Red.). (2022). IDR107: Idrett og samfunn: Sosiologi: Høsten 2022 [Digitalt kompendium].
* Denne PDF-en ligger i Canvas.

Innholdet (referanselista) til det Digitale kompendiet, alfabetisk etter APA 7. utg.:
A) Sport og kjønn:
Thing, L. F. & Jensen, A. L. (2016). Sport, køn og krop: Køn som variabel, struktur eller gøren? I L. F. Thing & U. Wagner (Red.), Grundbog i idrætssociologi (s. 186-205). Munksgaard Danmark.

Lesjø, J. H. (2008). Idrettssosiologi: Sportens ekspensjon i det moderne samfunn. Abstrakt.
* Side 137-157.

B) Kjønn og sekualitet og seksuell trakassering i idrett
:
Giddens, A., & Sutton, P. W. (2017). Sociology (8. utg.). Polity Press.
* Side 615-641.

C) Sport og social ulighed - set i lyset af Bourdieu:
Lesjø, J. H. (2008). Idrettssosiologi: Sportens ekspensjon i det moderne samfunn. Abstrakt.
* Side 159-176.

Østergaard, C. (2016). Bourdieu: Smag, distinktion og idrætten. I L. F. Thing og U. Wagner (Red.), Grundbog i idrætssociologi (s. 53-70). Munksgaard Danmark.

D) Rase og etnisitet:
Giddens, A., & Sutton, P. W. (2017). Sociology (8. utg.). Polity Press.
* Side 661-681.

1 ELEKTRONISK ARTIKKEL:
B) Kjønn og sekualitet og seksuell trakassering i idrett:
Stefansen, K., Solstad, G. M., Strandbu, Å. & Hansen, M. L. (2019). Young athletes’ perceptions of coach-athlete sexual relationships: Engaging with competing ethics. Sociology of Sport Journal, 36(4), 339-346. https://doi.org/10.1123/ssj.2019-0007
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne siden.

1 ELEKTRONISK RAPPORT:
D) Rase og etnisitet
:
Kristiansen, E. & Sonne, L. (2021). Idrettsglede for alle: Arbeid for mangfold og mot rasisme (Skriftserien nr 6). Universitet i Sørøst-Norge. https://hdl.handle.net/11250/2727169
* Rapoorten finnes online: Klikk på denne lenken

Anbefalt litteratur

1 KAPITTEL I 1 BOK- som du finner som PDF i canvas:
Seippel, Ø. & Skille, E. Å. (2019). Sports participation in Norway. I K. Green,  T. Sigurjónsson & E. Å. Skille (Red.), Sport in Scandinavia and the Nordic countries (s. 108-135). Routledge.
(Klarert via BOLK 05.09.22/AGG - Bibl.)

1 ELEKTRONSISK ARTIKKEL:
Strandbu, Å., Gulløy, E., Andersen, P. L., Seippel, S. & Dalen, H. B. (2017). Ungdom, idrett og klasse: Fortid, samtid og framtid. Norsk Sosiologisk Tidsskrift,1(2), 132-151. https://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.2535-2512-2017-02-03
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.