Personlig trener 

Studieprogram

Personlig trener

Programleder

Lene Annette Hagen Haakstad

Grad etter fullført studieprogram

Årsenhet

Språk

Programmet undervises hovedsakelig på norsk

Omfang

60 sp. Arbeidsbelastningen er tilsvarende et fulltidsstudium på ca 30t/uke.

Hovedmål

Studieprogram personlig trener (PT60) kvalifiserer til å arbeide som PT i treningssenterbransjen, ev. tilby tilsvarende tjenester på lignende arenaer.

Relevans

I PT-studiet vil du tilegne deg forskningsbasert kunnskap og ferdigheter innen planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av effektiv og tilpasset personlig trening for friske voksne. Du lærer også om generelle treningsanbefalinger for personer med overvekt/fedme, samt gravide og seniorer. I tillegg skal personlige trenere kunne gi enkle og faglig begrunnede råd om kosthold og ernæring.

Vi legger stor vekt på PT-rollen, og at du utvikler gode ferdigheter innen kommunikasjon og coaching av PT-kunder.

Kvalifiserer til

Studieprogram personlig trener (60 SP) gir kvalifikasjoner til å jobbe som personlig trener (PT) for friske, voksne mennesker.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om grunnleggende anatomi, fysiologi og biomekanikk,
 • har kunnskap om hvordan trening og fysisk aktivitet påvirker prestasjon og helse,
 • har kunnskap om generelle treningsanbefalinger for ulike målgrupper,
 • har kunnskap om holdningsarbeid og tiltak innen antidopingarbeid,
 • har kunnskap om grunnleggende vitenskapelig metodelære og kritisk kildebruk,
 • har kunnskap om spiseforstyrrelser og kroppspress,
 • har kunnskap om forebygging av vanlige belastnings-/idrettsskader,
 • kjenner til kostholdsråd for å fremme helse og/eller prestasjon, inkludert moderat vektregulering

Ferdighet

Kandidaten

 • kan analysere basisøvelser med bakgrunn i funksjonell anatomi og biomekanikk,
 • kan anvende teknikker fra coaching og motiverende samtale i arbeidet med ulike PT-kunder,
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere personlig trening for friske, voksne mennesker med ulike helse- og prestasjonsrettede mål,
 • kan gi enkle kostholdsråd til ulike PT-kunder, med utgangspunkt i ernæringsmyndighetens generelle anbefalinger for kosthold og ernæring

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i relevante yrkesetiske problemstillinger, herunder egne begrensninger og grenseoppgang mot andre faggrupper,
 • kan reflektere over egen og andres faglige praksis, samt formidle sentralt fagstoff
 • har grunnleggende teoretisk og praktisk kunnskap om førstehjelp 
 • viser innsikt i hvordan trening på treningssenter kan være en kilde til sosial inkludering, opplevelse, livskvalitet og bærekraft

Læringsformer og aktiviteter

PT60 er et samlingsbasert studium med stor grad av nettstudier. Det inkluderer sju undervisningssamlinger (fredag til søndag) over ca. 10 måneder, og stor grad av egenstudier (litteraturgjennomgang, digitale læringsressurser, yrkespraksis m.m.). Samlingene vil bestå av teoriundervisning og mye praksis. Studentene skal øve på ulike PT-ferdigheter inkl. planlegging og gjennomføring av treningsøkter, og samtidig evaluere hverandre som personlige trenere. Studentene vil også få tilbakemelding på praktiske ferdigheter fra faglærere.

Vurdering av studentenes læring

Studieprogrammet vurderes gjennom to digitale flersvarseksamener, en hjemmeeksamen og en praktisk-metodisk eksamen. 

Innhold og oppbygning

Studieprogrammet består av følgende emner:

 • Anatomi og fysiologi (10 SP)
 • PT som yrke (40 SP), herunder
  • Trenings- og aktivitetslære
  • Coaching og PT-rollen
  • Planlegging og tilrettelegging for ulike kundegrupper
 • Kostholdskunnskap (5 SP)
 • Kostholdsveiledning (5 SP)

Alle emner er obligatoriske og må bestås for å bli uteksaminert som personlig trener.

Obligatoriske emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
FIT901/FIT951/FIT961Grunnleggende anatomi, fysiologi og treningslære10 spVåren 2023Christina Gjestvang
FIT902/FIT912/FIT962PT som yrke40 spVåren 2023Christina Gjestvang
FIT834/FIT854/FIT864Kostholdskunnskap5 spHøst eller vårLinn Christin Risvang
FIT884/FIT885/FIT886Kostholdsveiledning5 spHøst og vårLinn Christin Risvang