SPM351 Idrett, media og kommunikasjon (10 sp) 

(Sport, media and communication )

Fakta om emnet

Emnekode
SPM351
Emnenavn
Idrett, media og kommunikasjon
Studiepoeng
10 sp
Semester
Vår
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Gudmund Skjeldal
Forkrav
Bare for programstudenter (IS, SPM, TI)

Kort om emnet

Målet med emnet er at studentene skal få kunnskap om journalistikk og kommunikasjonsvirksomhet relevant innenfor idrettsfeltet, uavhengig om de har en rolle innenfor media eller i idretten. Sosiale medier vil ha en sentral plass i emnet.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

  • gjøre rede for sentrale begrep innenfor journalistikk, kommunikasjon og digitalisering
  • beskrive den historiske utviklingen av medias rolle i idretten
  • forstå hvordan journalister jobber med idrett, og hvordan idrettens aktører forholder seg til media
  • beskrive fremstillinger av kjønn og stereotypier i ulike medier
  • anvende ulike medier til formidling i ulike kanaler

Læringsformer og aktiviteter

Studentaktivitet i form av forelesninger, seminar, individuelle oppgaver, gruppearbeid og aktiv deltakelse i diskusjoner.

Arbeidskrav

En gruppeoppgave skal framføras i form av en videoreportasje.

Arbeidskravet må være godkjent for å gå opp til avsluttende eksamen.

Vurdering/eksamen

  • Mappe. Gradert karakter A-F. Teller 50 %. 
    • Mappen inneholder en podcast laget som gruppeoppgave. En innlevering i løpet av emnet – før endelig innlevering. 
  • Individuell, skriftlig hjemmeeksamen, en uke. Gradert kartakter A-F. Teller 50 %.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i Wiseflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontroll.

Kjernelitteratur

UTDRAG FRÅ 2 BØKER:
Dahlen, Ø. P. & Skarpen, T. E. (2018). Bedre PR og kommunikasjon: En praktisk håndbok. Cappelen Damm akademisk.
Side 10-57, 79-91 og 116-204 skal lesast:
* Boka finn du til lån i biblioteket her: ORIA

Shwebs, T., Yte-Arne, B. & Østbye, H. (2020). Media i samfunnet (8. utg.). Samlaget.
Side 9-93, 119-172 og 291-331 skal lesast:
* Boka finn du til lån i biblioteket her: ORIA

1 DIGITALT KOMPENDIUM - som du finn som PDF i Canvas:
Skjeldal, G. (Red.). (2022). SPM351: Idrett, media og kommunikasjon: Våren 2023 [Digitalt kompendium].
* Denne PDF-en finst i Canvas.

Innholdet (referanseisten) til det Digitale kompendiet, alfabetisk etter APA 7. utg.:
Boyle, R. & Haynes, R. (2000). Power play: Sport, the media & popular culture. Longman.
* Side 89-110.

Hardin, M. (2009). Disability and sport: (Non)Coverage of an athletic paradox. I A. A. Raney & J. Bryant (Red.), Handbook of sports and media (s. 625-634). Routledge.

Helland, K. (2003). Sport, medier og journalistikk. Fagbokforlaget.
* Side 11-20 og 89-103.

Kellner, D. (2001). The sports spectacle, Michael Jordan and Nike: Unholy alliance? I D. L. Andrews (Red.), Michael Jordan, Inc.: Corporate sport, media culture, and late modern America (SUNY series on Sport, Culture, and Social Relations) (s. 37-64). State of New York University Press.

Kvam, B. (1995). Etterforskende journalistikk. Institutt for journalistikk.
* Side 15-25

Radmann, A. (2012). The new media and hooliganism: Constructing media identities. I R. Krøvel & T. Roksvold (Red.), We love to hate each other: Mediated football fan culture (s. 171-189). Nordicom.

Von der Lippe, G. (2010). Et kritisk blikk på sportsjournalistikk: Medier og idrett i en globalisert verden. IJ-forlaget.
* Side123-143.

1 KAPITTEL FRA E-BOK:
Fossøy, J.,  Moe, V. F., & Fretland, F. (2020). Idrett og media i Noreg – frå analoge til digitale medieplattformer. I L. J. Halvorsen, R. Stokken, W. M. Rogne & I. J. Erdal (Red), Digital samanhandling: Fjordantologien 2020 (s. 103-122). Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215037394-2020-06
* Denne finst online: Klikk på denne lenken.

5 ELEKTRONISKE ARTIKLER FRÅ TIDSSKRIFT:
Geurin-Eagleman, A. & Burch, L. (2016). Communicating via photographs: A gendered analysis of Olympic athletes’ visual self-presentation on Instagram. Sport Management Review, 19(2),133-145. https://doi.org/10.1016/j.smr.2015.03.002
* Denne PDF-en finst i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

Helland, K. (2007). Changing sports, changing media: Mass appeal, the sports/media Complex and TV sports rights. Nordicom Review, Jubilee Issue, 105-119. https://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/kapitel-pdf/248_248_helland1.pdf
* Artikkelen finst online: Klikk på denne lenken.

Institutt for journalistikk. (2019). Slik kommer du i gang med podkast! En veileder for MBL. Mediebedriftene. https://www.mediebedriftene.no/siteassets/bilder/portretter/abcpodkast.pdf
* Artikkelen finst online: Klikk på denne lenken.

Kristiansen, E., Hanstad, D. V. & Roberts, G. (2011). Coping with the media at the Vancouver Winter Olympics: “We all make a living out of this”. Journal of Applied Sport Psychology, 23(4), 443-458. 
https://doi.org/10.1080/10413200.2011.598139
* Artikkelen finst online: Klikk på denne lenken.
NB! For å opna artikkelen når du ikkje er på skulen, må du logga deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Ulvang, V. (2011). Idrettenes idrett: Fra langrennsløper til FIS-pamp. Samtiden, 120(1), 40-63. https://www.idunn.no/samtiden/2011/01/art04
* Artikkelen finst online: Klikk på denne lenken.

1 ARTIKKEL FRÅ NETTAVIS:
Christiansen, A. K., Folkvord, M. S., Syversen, C. P. & Stangvik, E. O. (2020, 14. november). Idrettsovergrepene: Metoderapport SKUP-prisen. Verdens Gang. https://www.skup.no/sites/default/files/metoderapport/2021-04/vg-idrettsovergrepene.pdf
* Artikkelen finst online: Klikk på denne lenken.

3 ARTIKLAR FRÅ TRYKTE TIDSSKRIFT - som du finn som PDF-er i Canvas:
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. (u.å.). Kommunikasjonsstrategi 2019-2023

Saunes, T. & Dahlén, P. (2004). Kjønnskonstruksjoner i ekstremsportmagasinet Ultrasport. Moving bodies, 2(2), 103-117.

Van Veen, E. (2004). Samba vs. militærmarsj. Moving bodies, 2(2), 118-134.

Anbefalt litteratur

1 BOK:
Stenvold, I. (2021). Vinnerhjerte: Historien om Marit Bjørgen. J.M. Stenersens forlag.
* Boka finn du til lån i biblioteket her: ORIA

2 ARTIKLER FRÅ ELEKTRONISKE TIDSSKRIFT
:

Hanstad, D. V. (2009). Det olympiske maktspillet: Hvordan Tromsøs triumf ble snudd til nederlag. Nytt norsk tidsskrift, 26(1), 15-27. https://www.idunn.no/nnt/2009/01/det_olympiske_maktspillet_-_hvordan_tromsos_triumf_ble_snudd_til_nederlag
* Artikkelen finst online: Klikk på denne lenken.

Hanstad, D. V. (2010). Forskjeller mellom journalistikk og forsking. Norsk medietidsskrift, 17(2), 121-134. https://www.idunn.no/nmt/2010/02/art12
* Artikkelen finst online: Klikk på denne lenken.

1 BOK:
Northug, P. & Forsang, J. (2018). Min historie: Biografi. Pilar forlag.
* Boka finn du til lån i biblioteket her: ORIA