Idrettsledelse 

Studieprogram

Idrettsledelse

Programleder

Dag Vidar Hanstad

Språk

Programmet undervises hovedsakelig på norsk

Omfang

20 sp

Hovedmål

Sport Managemnet gir innsikt i måten norsk og internasjonal idrett er bygd opp og ledet. Det gir også kunnskap om bærekraft med relevans for idretten. Gjennom modulbasert utdanning tilegner du deg teoretisk og praktisk kunnskap som er relevant for videre studier og i ditt virke i idretten.

Innhold og oppbygning

Det tilbys 4 emner. Emnet om bærekraft tilbys også på engelsk. Se Sport Management EN.

Tilbudet består av følgende emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
SPM102Idrettens lederskap10 spHøst/vårAnnika Bodemar
SPM103Idrett og bærekraft10 spHøst/vårDag Vidar Hanstad
SPM105Idrettens organisasjoner og organisering10 spHøst/vårDag Vidar Hanstad
SPM106Arrangementsledelse10 spVårDag Vidar Hanstad