Videreutdanning kroppsøving 

Studieprogram

Videreutdanning kroppsøving

Programleder

Petter Erik Leirhuag

Språk

Programmet undervises hovedsakelig på norsk

Omfang

30 sp

Hovedmål

Hele programmet gir lærere nødvendig fagfordypning for å undervise kroppsøving i grunnopplæringen.

Læringsformer og aktiviteter

Nettbasert og uten fysiske samlinger.

Innhold og oppbygning

Studieprogrammet er satt sammen av fire emner som kan tas uavhengig av hverandre, totalt 30sp. De ulike emnene lanseres fra og med vår 2022 til og med høst 2023.

  • Vår 2022: KRØ100 Kroppslig læring, kroppsøving og begynneropplæring
  • Høst 2022: Læreplanarbeid og vurdering i kroppsøving
  • Vår 2023: Dybdelæring i kroppsøving
  • Høst 2023: Digital didaktikk i kroppsøving 

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
KRØ100Kroppslig læring, kroppsøving og begynneropplæring10 spVårPetter Erik Leirhaug
KRØ101Læreplanarbeid og vurdering i kroppsøving5 spHøstPetter Erik Leirhaug
KRØ102Dybdelæring i kroppsøving5 spVår