MET402 Kvantitativ metode (10 sp) 

(Quantitative methods )

Fakta om emnet

Emnekode
MET402
Emnenavn
Kvantitativ metode
Studiepoeng
10 sp
Semester
Høst
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Chris Horbel

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i kvantitative metoder for samfunnsvitenskapelig idrettsforskning. Det vil bli lagt vekt på å utvikle fruktbare forskningsspørsmål med tilhørende forskningsdesign og å samle inn og behandle kvantitative data.

Videre vil studentene lære å analysere kvantitative data med både grunnleggende og mer avanserte metoder: fra enkle univariate analyser (sentraltendens og spredning) til mer sammensatte multivariate analyser (korrelasjon, anova, regresjon, faktoranalyser). Studentene skal kunne fortolke og kommunisere resultater fra statistiske analyser.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

  • utvikle relevante forskningsspørsmål til bruk i kvantitativ forskning
  • utvikle gode forskningsdesign til bruk i kvantitativ forskning
  • gjøre inngående rede for og anvende prinsipper for innsamling og organisering av kvantitative data 
  • gjøre grundig rede for og anvende enkle og avanserte statistiske metoder
  • fortolke og kommunisere resultater fra statistiske analyser 
  • vurdere kritisk, kvalitet på kvantitative studier 

Læringsformer og aktiviteter

  • Forberedelse og aktiv deltakelse i forelesninger
  • Aktivt studentarbeid individuelt og i grupper
  • Bruk av SPSS software til statistiske analyser 

Arbeidskrav

To innleveringer (grupper). Hjelpemidler tillatt.

Arbeidskravet må være godkjnet for å ta eksamen.

Vurdering/eksamen

Skriftlig, individuell eksamen (skole), 4 timer. Gradert karakter (A-F).

Kjernelitteratur

UTDRAG FRA 4 BØKER:
Clark, T., Foster, L., Sloan, L., & Bryman, A. (2021). Bryman's social research methods (6 utg.). Oxford University Press.
Kapittel 7,8,9,10,11,12 og 14:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Field, A. (2018). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (5. utg.). Sage.
Kapittel 1-18:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Ringdal, K. (2018). Enhet og mangfold: Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode (4. utg.). Fagbokforlaget.
Kapittel 1,3,5,6,7,9,10,13,14,15,16,17 og 18:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA 

Thomas, J. R., Nelson, J. K. & Silverman, S. J. (2023). Research methods in physical activity (8. utg.). Human Kinetics.
Kapittel 1,6,7,8,9 og 11 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

10 ELEKTRONISKE ARTIKLER FRA TIDSSKRIFTER:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Doyle, J. P., Su, Y., & Kunkel, T. (2022). Athlete branding via social media: Examining the factors influencing consumer engagement on Instagram. European Sport Management Quarterly, 22(4), 506-526. https://doi.org/10.1080/16184742.2020.1806897
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Kellmann, M., & Beckmann, J. (2003). Research and intervention in sport psychology: New perspectives on an inherent conflict. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 1(1), 13-26. https://doi.org/10.1080/1612197X.2003.9671701
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Mikalsen, H. K., Lagestad, P., Bentzen, M., & Säfvenbom, R. (2019). Does eagerness for physical activity matter? The association between eagerness and physical activity among adolescents. Frontiers in Public Health, 7(88), 1-9. https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00088
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Ollis, S., & Sproule, J. (2007). Constructivist coaching and expertise development as action research. International Journal of Sports Science & Coaching, 2(1), 1-14. https://doi.org/10.1260/174795407780367131
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Pfitzner, R., & Koenigstorfer, J. (2016). Quality of life of residents living in a city hosting mega-sport events: A longitudinal study. BMC Public Health, 16(1), 1102. https://doi.org/10.1186/s12889-016-3777-3
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Seippel, Ø. (2006). The meanings of sport: Fun, health, beauty or Ccommunity? Sport in Society, 9(1), 51-70. https://doi.org/10.1080/17430430500355790
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Seippel, Ø., & Belbo, J. S. (2021). Sport clubs, policy networks, and local politics. International Journal of Sport Policy and Politics, 13(3), 479-499. https://doi.org/10.1080/19406940.2021.1898441
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Svensson, P. G., Andersson, F. O., Mahoney, T. Q., & Ha, J.-P. (2020). Antecedents and outcomes of social innovation: A global study of sport for development and peace organizations. Sport Management Review, 23(4), 657-670. https://doi.org/10.1016/j.smr.2019.08.001
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Uhrich, S. (2022). Sport spectator adoption of technological innovations: A behavioral reasoning analysis of fan experience apps. Sport Management Review, 25(2), 275-299. https://doi.org/10.1080/14413523.2021.1935577
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Uhrich, S., & Benkenstein, M. (2010). Sport stadium atmosphere: Formative and reflective indicators for operationalizing the construct. Journal of Sport Management, 24(2), 211-237. https://doi.org/10.1123/jsm.24.2.211
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Software for network analysis:
UCINET SOFTWARE: https://sites.google.com/site/ucinetsoftware/home
OR R: http://statnet.org/ 

Anbefalt litteratur

UTDRAG FRA 1 BOK:
Hair, J. F. J., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2018). Multivariate data analysis: A global perspective (8. utg). Cengage.
Kapittel 3,4, 9 og 10 anbefales lest:


UTDRAG FRA 1 E-BOK:
Hanneman, R. A. & Riddle, A. (2005). Introduction to social network methods. University of California. 
http://faculty.ucr.edu/~hanneman/ 
Kapittel 1-6 anbefales lest: Klikk på denne lenken.