TREN201/261 Trening og kreft (5 sp) 

(Exercise oncology )

Fakta om emnet

Emnekode
TREN201/261
Emnenavn
Trening og kreft
Studiepoeng
5 sp
Semester
Vår
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Tormod S. Nilsen

Kort om emnet

Kreftpasienter får ofte redusert sin fysiske kapasitet på grunn av sykdommen og/eller på grunn av bivirkninger av behandling. I tillegg vil enkelte behandlingsformer ha en direkte negativ effekt på kroppssammensetning, sirkulasjons- eller respirasjonssystemet som direkte påvirker fysisk kapasitet og helse. Riktig tilrettelagt trening for den enkelte kreftpasient er derfor viktig for å opprettholde eller rehabilitere et godt funksjonsnivå og helse.

Læringsutbytte

Emnet gir kvalifikasjoner for å kunne jobbe som treningsinstruktør for pasienter under og etter kreftbehandling utenfor sykehusene, og gir sertifiseringen «AktivInstruktør» gjennom stiftelsen Aktiv mot Kreft.

Emnet omhandler sykdomslære, behandling og bivirkninger, kontraindikasjoner for typer av trening, forsiktighetsregler, samt oppdatert forskningsbasert og praktisk kunnskap innen treningslære for denne pasientgruppen.


Studenten skal etter gjennomført emne kunne

 • redegjøre for de viktigste kreftformer, herunder også insidens, overlevelse og mortalitet
 • redegjøre for de ulike behandlingsformer for kreft og hvordan disse påvirker fysisk funksjon og yteevne
 • kjenne til kontraindikasjoner enkelte behandlingsformer gir for visse typer fysisk aktivitet
 • forklare tilstanden «kreftrelatert tretthet (fatigue)» og hvordan dette kan påvirke og påvirkes av fysisk aktivitet
 • planlegge, tilrettelegge og gjennomføre trening med kreftpasienter under og etter behandling

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består av e-læring, én undervisningssamling og rapportskriving. Undervisningssamlingen foregår fra torsdag til søndag fordelt på 26 undervisningstimer. Undervisningen vil bestå av nettbasert undervisning før kursstart, forelesninger, praktisk undervisning i sal, gruppearbeid, planlegge - og gjennomføre - treningsøkter, samt rapportskriving. Selvstendig læring utover undervisningssamling må påregnes, hovedsakelig i form av E-læring og selvstudium. En nettbasert prøving må bestås for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskrav

Nettbasert multiple choice test:

 • Varighet: 2 timer
 • Oppgaveform: multiple choice
 • Tillatte hjelpemidler: alle
 • Vurderingsform: godkjent/ ikke godkjent

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurdering/eksamen

80 % fremmøte på den generelle undervisning og 100 % deltakelse på praktisk undervisning.

Muntlig eksamen med gradert karakter (A-F). Eksamen gjennomføres på følgende måte:

 • Forberedelse gjennom utarbeidelse av skriftlig treningsplan basert på utleverte caseoppgaver. Varighet: 14 dager. Innlevering en uke før muntlig eksamen.
 • Muntlig eksaminering med utgangspunkt i den innleverte caseoppgaven, Varighet: ca. 25 minutter. Tillatte hjelpemidler: innlevert case-oppgave

Kjernelitteratur

1 INTERNT KOMPENDIUM:
Nilsen, T. S., Edvardsen, E., Raastad, T., Finstad, S. E. & Thorsen, L. (2019). TREN201: Trening og kreft: Våren 2023 [Kompendium]. Norges Idrettshøgskole.
* Kompendiet blir sendt til studentene før studiestart.

6 ELEKTRONISKE ARTIKLER:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene/bøkene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN:
 Klikk på denne lenken.

Campbell, K. L., Winters-Stone, K. M., Wiskemann, J., May, A. M., Schwartz, A. L., Courneya, K. S., 
Zucker, D. S.,  Matthews, C. E.,  Ligibel, J. A., Gerber, L. H. Morris, G. S., Patel, A. V., Hue, T. F., Perna, F. M. & Schmitz, K. H.(2019). Exercise guidelines for cancer survivors: Consensus Statement from International Multidisciplinary Roundtable. Medicine and Science in Sports and Exercise51(11), 2375-2390 http://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002116
* Artikkelen finner du online her: Klikk på denne lenken.

Fairman, C. M., Lønbro, S., Cardaci, T. D., VanderVeen, B. N., Nilsen, T. S. & Murphy, A. E. (2022). Muscle wasting in cancer: Opportunities and challenges for exercise in clinical cancer trials. JCSM Rapid Communications, 5(1), 52-67. https://doi.org/10.1002/rco2.56
* Artikkelen finner du online her: Klikk på denne lenken.

Jones, L. W., Liang, Y., Pituskin, E. N., Battaglini, C. L., Scott, J. M., Hornsby, W. E. & Haykowsky, M. (2011). Effect of exercise training on peak oxygen consumption in patients with cancer: A meta-analysis. Oncologist, 16(1), 112-120. https://doi.org/10.1634/theoncologist.2010-0197
* Artikkelen finner du online her: Klikk på denne lenken.

Jones, L. W. & Alfano, C.M. (2013). Exercise-oncology research: Past, present, and future. Acta Oncologica, 52(2), 195-215. https://doi.org/10.3109/0284186X.2012.742564
* Artikkelen finner du online her: Klikk på denne lenken.

Rock, C. L., Doyle, C., Demark-Wahnefried, W., Meyerhardt, J., Courneya, K. S., Schwartz, A. L., Bandera, E. V., Hamilton, K. K., Grant, B., McCullough, M., Byers, T. & Gansler, T. (2012). Nutrition and physical activity guidelines for cancer survivors. CA, 62(4), 243-274. https://doi.org/10.3322/caac.21142
* Artikkelen finner du online her: Klikk på denne lenken.

Sasso, J. P., Eves, N. D., Christensen, J. F., Koelwyn, G. J., Scott, J. & Jones, L. W. (2015). A framework for prescription in exercise-oncology research. Journal of Cachexia Sarcopenia and Muscle, 6(2), 115-124. https://doi.org/0.1002/jcsm.12042
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

NB! I tillegg er pensum det som deles ut under forelesning.

Anbefalt litteratur

1 BOK:
Kiserud, C. E., Dahl, A. A. & Fosså, S. D. (Red.). (2019). Kreftoverlevere: Ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv (3. utg.). Gyldendal akademiske.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

UTDRAG FRA 1 BOK:
Schlichting, E., Wist, E., Keeping, D. & Reppe, A. (Red.). (2018). Kreftsykdommer: En basisbok for helsepersonell (5. utg.). Gyldendal.
Disse sidene anbefales lest: 33-56, 88-107 og 130-144:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

1 ELEKTRONISK ARTIKKEL som du finner i Canvas:
Christensen, J. F., Simonsen, C. & Hojman, P. (2018). Exercise training in cancer control and treatment. Comprehensive Physiology, 9(1), 165-205. https://doi.org/doi: 10.1002/cphy.c180016
* Denne PDF-en ligger i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)