Årsstudium i idrett og samfunn (60 sp) 

Studieprogram

Årsstudium i idrett og samfunn (60 sp)

Studieprogram (Engelsk)

Sport and Society

Programleder

Gudmund Skjeldal

Språk

Programmet undervises hovedsakelig på norsk

Omfang

60 sp

Hovedmål

Idrett og samfunn er et ettårig studietilbud/program der sentrale aspekter ved idrettens plass i samfunnet vil bli belyst. Filosofiske, sosiologiske, kulturelle og historiske perspektiver vil ligge til grunn. Studiet/programmet vil være nyttig for studenter som søker kunnskap om idrettens rolle og funksjon i samfunnet og om idrett som kulturfenomen. Studiet/programmet vil kunne inngå i en bachelorgrad i idrettsvitenskap eller andre bachelorgrader. Som del av en bachelorgrad vil studiet/programmet danne grunnlag for opptak til masterstudium i idrettsfilosofi, idrettssosiologi og idrettshistorie, og sport management.

Opptakskrav

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse, eller realkompetanse.

Læringsutbytte

Kandidaten:

Kunnskap

  • har en samlet forståelse av idrett som kulturfenomen og idrettens rolle og betydning i samfunnet
  • har kunnskap om idrett, kultur og samfunn ut fra ulike idrettsvitenskapelige perspektiver

Ferdighet

  • kan finne, anvende og vurdere relevant fagstoff for å belyse en problemstilling
  • kan formidle og drøfte sentralt fagstoff

Generell kompetanse

  • kan arbeide selvstendig med sentrale idrettsvitenskapelige tema ut fra de teoretiske perspektiver som belyses i studiet
  • kan utvise kritisk refleksjon om forholdet mellom idrett, kultur og samfunn

Obligatoriske emner

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
IS200Historiske perspektiver på idrett10 spHøstMatti Goksøyr
IS205Sosiologiske perspektiver på idrett10 spHøstLone Friis Thing
IS225Helse, kultur og samfunn10 spHøstFiona Dowling
SPM102Idrettens lederskap10 spHøst/vårAnnika Bodemar
IS210Filosofiske perspektiver på idrett10 spVårSigmund Loland
SPM351Idrett, media og kommunikasjon10 spVårGudmund Skjeldal