Lover og regler 

Lov om universiteter og høgskoler.

Her finner du mer informasjon http://www.lovdata.no/all/hl-20050401-015.html

 

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole

Her finner du mer informasjon: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20050526-1811.html