Kroppsøving deltid, del 2.Tilbys ikke 2022-23. 

Studieprogram

Kroppsøving deltid, del 2.Tilbys ikke 2022-23.

Programleder

Ola Eriksrud

Språk

Programmet undervises hovedsakelig på norsk

Omfang

30 sp

Hovedmål

Dette året utgjør sammen med Kroppsøving deltid - del 1 en grunnleggende felles faglig plattform for høyere studier i idrett og annen fysisk aktivitet. Samtidig kan det utgjøre et år i en 3-årig bachelorutdanning.

Idrett og annen form for fysisk aktivitet er en viktig del både i lokal, nasjonal og internasjonal kultur. Studiet skal både formidle og utvikle kunnskap om fysisk aktivitet og kunnskap i fysisk aktivitet. I studiet belyses forståelse av mennesket i bevegelse fra ulike perspektiver. Både naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige perspektiver på idrett og annen fysisk aktivitet danner grunnlag for innhold og arbeidsmåter i studiet.

Opptakskrav

Kroppsøving deltid - del 1 eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Studentene skal:

  • forstå virkningene av ulike bevegelsesløsninger.
  • forstå virkningene av trening.
  • forstå samfunnsmessige forhold knyttet til idrett og annen fysisk aktivitet.

Læringsformer og aktiviteter

Studentene vil arbeide med basis i problemstillinger knyttet til de ulike fagområdene. Studiet vil være preget av variasjon i undervisnings- og arbeidsformer. Det betyr en veksling mellom egenstudier, arbeid i grupper med og uten veiledning, fremlegging av resultat/arbeid på ulike måter (praktisk og teoretisk) og forelesninger.