PhD647 Valgfritt emne  (10 sp) 

Fakta om emnet

Emnekode
PhD647
Emnenavn
Valgfritt emne
Studiepoeng
10 sp
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Veileder

Kort om emnet

Dette er et samleemne over mulige valgfrie emner/kurs/aktiviteter i Ph.d.programmet. Ph.d.-forskriften har krav om valgfrie emner på tilsammen 10sp i opplæringsprogrammet.

Eksterne kurs/emner skal være på ph.d. nivå, må være godkjent av KFU i forkant av kursstart og kunne dokumenteres med kursbevis, karakterutskrift og sp, innhold, program og pensum.

Læringsformer og aktiviteter

De valgfrie emnen/kursene/aktivitetene kan være: 

 • Eksternt faglig eller metodologisk relevant ph.d.-kurs
 • Interne instituttbaserte ph.d.-fagkurs/emner
 • Andre faglige aktiviteter (inntil 5 sp):
  • Deltagelse på forskningskonferanse med fagfellevurdering og fremleggelse fra egen forskning (muntlig eller poster) (1 sp pr. konferanse, maks 2 sp og gjelder for ulike fremleggelser). Deltagelse dokumenteres med abstract og konferanse-program hvor kandidatens deltagelse fremgår samt tidspunkt for konferansen.
  • Populærvitenskapelig formidling innen eget fagfelt (maks 1 sp). Dokumentasjon av formidling må fremlegges.
  • Kurs i forskningsformidling (maks 1sp). Dokumentasjon på gjennomført kurs må fremlegges.
  • Studie eller forskningsopphold ved utenlandsk forskningsinstitusjon av minimum en måneds varighet (maks 2sp). En måneds opphold gir 2 sp. Plan for oppholdet skal godkjennes av hovedveileder og bekreftes gjennomført av ekstern institusjon. Det skal vedlegges rapport fra oppholdet i etterkant.
  • Deltagelse på nasjonalt eller internasjonalt forskningsseminar som går over flere dager tilsvarende minimum 30 timer totalt (maks 2 sp). Bekreftelse på gjennomføring må fremlegges.

 

Vurdering/eksamen

Mappevurdering: Veileder vurderer de enkelte delene i emnet til betsått/ikke bestått.