FKI361 Fordypningsaktivitet (15 sp) 

(Research activity )

Fakta om emnet

Emnekode
FKI361
Emnenavn
Fordypningsaktivitet
Studiepoeng
15 sp
Undervisningsspråk
Norsk
Ansvarlig
Kristian Abelsen
Tidspunkt
Høst og vår

Innledning

Emnet kvalifiserer studenten for undervisning og faglig utviklingsarbeid på programfag idrett i videregående opplæring. Gjennom obligatorisk fordypning i teoriundervisning får studenten dypere innsikt i sentrale didaktiske problemstillinger, verktøy og metoder tilpasset både kroppsøving og idrettsfag.

Fordypningsaktivitet kvalifiserer for undervisning og faglig utvikling på idrettsfag (programfag; aktivitetslære, breddeidrett og friluftsliv). NIHs lærerressurser vil, til enhver tid, være avgjørende for om idrettene/aktivitetene tilbys eller ikke. Minimum antall studenter: 8.

Valgbare fordypningsaktiviteter: 

 • Friluftsliv i skolen
 • Ballspill

Mål

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

 • planlegge, gjennomføre og evaluere varierte undervisningsopplegg for ulike grupper, klasser og kontekster i skolesammenheng generelt, men også særskilt kompetanse for å kunne igangsette og videreutvikle opplegg og programmer for idrettsfag (valgfag og faglige fordypninger).
 • tilrettelegge for varierte bevegelsesopplevelser, som også utfordrer kreativitet og utforsking av kroppens bevegelsesmuligheter i det aktuelle miljøet.
 • diskutere aktiviteten(e) i lys av dagsaktuelle faglige utfordringer i relasjon til barne- og ungdomskultur, sosial rettferdighet og relevante etiske spørsmål. 
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av praksis.
 • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.

Organisering og arbeidsformer

Veksling mellom forelesninger og studentaktive arbeidsformer som gruppearbeid og fremlegging av oppgaver, praktisk og teoretisk.

Vurdering

Teoriundervisning i kroppsøving og idrettsfag

 • 80 % frammøte med aktiv deltakelse. Bestått/ ikke bestått.
 • To oppgaveinnleveringer; en gruppe- (3-4 studenter) og en individuell innlevering. Vurderes til bestått/ ikke bestått.

Fordypningsaktivitet

 • 80 % frammøte med aktiv deltakelse. Bestått/ ikke bestått.
  • I Friluftsliv krav om 100 % deltakelse på turer og forberedelser og etterarbeid til disse.
 • Mappeinnlevering. Gradert karakter (A-F).
  • Se undervisningsplan for hver fordypningsaktivitet for innhold i mappa. 

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontroll.

Kjernelitteratur

1 BOK:

Østrem, K. (Red.). (2021). Nærmiljøfriluftsliv i skolen. Cappelen Damm Akademisk.
* Boka finnes til lån i biblioteket: ORIA

1 DIGITALT KOMPENDIUM - som du finner i Canvas:
Abelsen, K. (Red.). (2022). FKI361: Fordypningsaktivitet: 2022-2023 [Digitalt kompendium].
** Denne PDF-en ligger i Canvas.

Innholdet (referanselista) til det Digitale kompendiet, alfabetisk etter APA 7. utg.:
Bischoff, A. (2012). Mellom meg og det andre finds det stier: En avhandling om stier, mennesker og naturopplevelse [Doktorgradsavhandling]. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås.
* Side 49-62 og 145-153.

Boyle, I. (2005). Traffic light decision making: A simple model to evalueate dangers and guide safe decision-making in outdoor adventure experiences. I T. J. Dickson, T. Gray & B. Hayllar (Eds.), Outdoor and experiential learning: Views from the top (s. 169-175). Otago University Print.

Dickson, T. (2005). Risk management: An introduction. I T. J. Dickson, T. Gray & B. Hayllar (Red.), Outdoor and experiential learning: Views from the top (s. 97-100). Otago University Print.

Graham, J. (1997). Outdoor leadership: Technique, common sense and self-confidence. Mountaineers.
* Side 40-65.

Gurholt, K. P. (2010). Eventyrlig pedagogikk: Friluftsliv som dannelsesferd. I K. Steinsholt & K. P. Gurholt (Red.), Aktive liv: Idrettspedagogiske perspektiver på kropp, bevegelse og dannelse (s. 175-203). Tapir.

Martin, P. (2005). Human to nature relationships through outdoor education. I T. J. Dickson, T. Gray & B. Hayllar (Red.), Outdoor and experiential learning: Views from the top (s. 28-52). Otago University Print.

Martin, B., Cashel, C., Wagstaff, M. & Breunig, M. (2006). Outdoor leadership: Theory and practice. Human Kinetics.
* Side 169-189.

Priest, S. & Gass, M. A. (2005). Effective leadership in adventure programming (2. utg.). Human Kinetics. 
* Side 66-74.

Raiola, E. & Sugerman, D. (1999). Outdoor leadership curricula. I J. C. Miles & S. Priest (Red.), Adventure programming (s. 241-245). Venture.

Reusch, M. (2012). Allemannsretten: Friluftslivets rettsgrunnlag. Flux.
* Side 13-35.

Sølvik, R. M. (2013). Friluftsliv som sosialt læringslandskap for ungdom i risiko: Eit fenomenologisk-inspirert kasusstudium [Doktorgradsavhandling]. Universitetet i Oslo.
* Side 184-191, 210-226.

Tordsson, B. (2006). Perspektiv på friluftslivets pædagogik. CVU Sønderjylland.
* Side 205-231.

Tordsson, B. (2010). Friluftsliv, kultur og samfunn. Høyskoleforlaget.
* Side 49-73.

Vikene, O. L., Vereide, V. & Hallandvik, L. (2016). Ledelse og læring i friluftsliv. I A. Horgen, M. L. Fasting, T. Lundhaug, L. I. Magnussen & K. Østrem (Red.), Ute! Friluftsliv – pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver (s. 107-128). Fagbokforlaget.

2 ELEKTRONISKE ARTIKLER FRA TIDSSKRIFTER:
Dahl, L., Moe V. F. & Standal Ø. F. (2017). På tur med det uforutsette: Refleksjoner om sikkerhet hos friluftslivslærere på videregående skole. Nordic Studies in Education, 37, 201-216. https://doi.org/ 10.18261/issn1891-5949-2017-03-04-06
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Leirhaug, P.E., Grøteide, H., Høyem, H. & Abelsen, K. (2020). Naturopplevingar, miljøbevisstheit og livsmetring i vidaregåande skule. Kan 12 timar friluftsliv gjere en skilnad? Norsk pedagogisk tidsskrift, 104(3), 226-240. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2020-03-02
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

1 NETTDOKUMENT:
Tordsson B. (2016). Langsommere, dypere, mykere: Innlegg på TUR-konferansen til DNT 13.november 2015.  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/a5649a32c9500008179b9c05ba5082047a20ff15.pdf
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

____________________________________________________________________________________________________


BALLSPILL
:
Foreleser:
 

UTDRAG FRA 1 BOK:
Wienecke, J. (2015). Boldspill og motorisk indlæring. Forlaget Hetland.
Kap. 2 (s. 106-182) skal leses:
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA

2 BOKKAPITLER som du finner i Canvas:
Fosnæs, O. (2018). Ballspillboka 3. (Upublisert).
* Denne (PDF) ligger i Canvas.
(Forfatter er rettighetshaver)

Halling, A. Andersen, B. Agergaard, C. S. & Worm, C. (2011). Bolden i spil: Teambold i teori og praksis (2. utg.). Syddansk Universitetsforlag.
Side 105-118, Spildudvikling - udvikling af egen boldspil og -lege
* Denne (PDF) ligger i Canvas.
(Klarert via BOLK .22. / Bibl. - AGG)

3 ELEKTRONISKE ARTIKLER
:

Bebko, J. M., Demark, J. L., Osborn, P. A., Majumder, S.,Ricciuti, C. J. & Thomas Rhee, T. (2003). Acquisition and automatization of a complex task: An examination of three-ball cascade juggling. Journal of Motor Behavior, 35(2), 109-118. https://doi.org/10.1080/00222890309602126
* Artikkelen finner du online: Klikk på denne lenken.
** NB! For å åpne den elektroniske artikkelen når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Juul, E. (2011). Sjovere cricket: Fra kolonisternes regler til børnens fryd. Focus Idræt, 6, 47-48. http://erik-juul.dk/wp-content/uploads/2011/01/28-Sjovere-cricket-fra-kolonisternes-regler-til-b%C3%B8rnenes-fryd1.pdf
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

van Veen, E. (2003). Samba mot maskinfotball: Nasjonale stereotypier i fotballjournalistikken. Idrettsforum. https://idrottsforum.org/articles/vanveen/vanveen.html
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

2 OFFENTLIGE ONLINE RESSURSER
:
Soccer Academy. (2010). World soccer styles from across the globe. http://www.soccer-academy.net/world-soccer.html
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Wendichansky, N. (2016). 6 very different styles of football from across the world. 90min. https://www.90min.com/posts/2990047-6-very-different-styles-of-football-from-across-the-world
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

NB! Det vil i tillegg bli ca. 300 sider selvvalgt pensum, som studentene selv skal finne på biblioteket eller på nettet.