MA408 Energistoffskiftet under arbeid  (10 sp) 

(Metabolic regulation )

Fakta om emnet

Emnekode
MA408
Emnenavn
Energistoffskiftet under arbeid
Studiepoeng
10 sp
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst
Emneansvarlig
Jørgen Jensen

Kort om emnet


Dette emnet handler om hvordan kroppens metabolisme blir regulert i hvile og under arbeid, fra celle og organ til helkropp. Emnet har spesielt fokus på hvordan de ulike metabolske prosessene påvirkes av diett og trening, men også endringer i løpet av puberteten vil bli dekket. Sentralt i emnet er å forstå hvordan de metabolske systemene påvirker prestasjon i idrett og i dagliglivet. Også ulike sykdommer i knyttet til energimetabolismen vil bli dekket.

Læringsutbytte

Studentene skal

  • kunne gjøre rede hvordan energistoffskiftet reguleres i hvile og under arbeid fra cellenivå til helkropp
  • kunne gjøre rede for hvordan energistoffskiftet endres gjennom et livsløp og ved ulike metabolske sykdommer
  • kunne analysere hvordan metabolismen av karbohydrater, fett og proteiner integreres og reguleres
  • kunne analysere hvordan energistoffskiftet er bestemmende for prestasjonsevnen i ulike typer aktiviteter
  • kunne analysere hvordan fysisk trening påvirker energistoffskiftet
  • kritisk kunne drøfte resultater fra sentral forskning innenfor området

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil skje gjennom ordinære forelesninger, diskusjoner og studentpresentasjoner.

Arbeidskrav

For å gå opp til eksamen skal studenten innlevere et essay hvor en artikkel diskuteres. Studentene velger en artikkel fra pensumlisten, men høyst to studenter kan velge samme artikkel og besvarelsene skal være individuelle.

Vurdering/eksamen

Individuell muntlig eksamen på 30 minutter. Gradert karakter A-F. 

  • Studentene trekker spørsmål som danner grunnlag for eksaminasjonen. 

Kjernelitteratur

28 ELEKTRONISKE ARTIKLER:

NB! For å åpne noen av de elektroniske artiklene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Burgomaster, K. A., Howarth, K. R., Phillips, S. M., Rakobowchuk, M., MacDonald, M. J., McGee, S. L. & Gibala, M. J. (2008). Similar metabolic adaptations during exercise after low volume sprint interval and traditional endurance training in humans. Journal of Physiology, 586(1), 151-160. https://doi.org/10.1113/jphysiol.2007.142109
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken. 

Dahl, M. A., Areta, J. L., Jeppesen, P. B., Birk, J. B., Johansen, E. I., Ingemann-Hansen, T., Hansen, M., Skålhegg, B. S. Ivy, J. L., Wojtaszewski, J. F. P.,  Overgaard, K. & Jensen, J. (2020). Coingestion of protein and carbohydrate in the early recovery phase, compared with carbohydrate only, improves endurance performance despite similar glycogen degradation and AMPK phosphorylation. Journal of Applied Physioliology, 129, 297-310. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00817.2019
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken. 

De Jong, N. P., Rynders, C. A., Goldstrohm, D. A., Pan, Z., Lange, A. H., Mendez, C., Melanson, E. L., Bessesen, D. H. & Bergouignan, A. (2019). Effect of frequent interruptions of sedentary time on nutrient metabolism in sedentary overweight male and female adults. Journal of Applied Physiology, 126(4), 984-992. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00632.2018
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken. 

Egan, B., & Zierath, J. R. (2013). Exercise metabolism and the molecular regulation of skeletal muscle adaptation. Cell Metabolism, 17(2), 162-184. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2012.12.012
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken. 

Flockhart, M., Nilsson, L. C., Tais, S., Ekblom, B., Apró, W. & Larsen, F. J. (2021). Excessive exercise training causes mitochondrial functional impairment and decreases glucose tolerance in healthy volunteers. Cell Metabolism, 33(5), 957-970.e6. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2021.02.017
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Frayn, K. N. (1983). Calculation of substrate oxidation rates in vivo from gaseous exchange. Journal of applied physiology: Respiratory, Environmental and Exercise Physiology, 55(2), 628-634. https://doi.org/10.1152/jappl.1983.55.2.628
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Glaister, M. & Gissane, C. (2018). Caffeine and physiological responses to submaximal exercise: A meta-analysis. International Journal of Sports Physiology and Performance, 13(4), 402-411. https://doi.org/10.1123/ijspp.2017-0312
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Henry, C. J. (2000). Mechanisms of changes in basal metabolism during ageing. European Journal of Clinical Nutrition, 54(Suppl 3), S77-S91. https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1601029
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Hingst, J. R., Bruhn, L., Hansen, M. B., Rosschou, M. F., Birk, J. B., Fentz, J., ... Wojtaszewski, J. F. P. (2018). Exercise-induced molecular mechanisms promoting glycogen supercompensation in human skeletal muscle. Molecular Metabolism, 16, 24-34. https://doi.org/10.1016/j.molmet.2018.07.001
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken. 

Hood, D. A., Memme, J. M., Oliveira, A. N. & Triolo, M. (2019). Maintenance of skeletal muscle mitochondria in health, exercise, and aging. Annual Review of Physiology, 81, 19-41. https://doi.org/10.1146/annurev-physiol-020518-114310
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Jensen, J., Rustad, P. I., Kolnes, A. J. & Lai, Y. C. (2011). The role of skeletal muscle glycogen breakdown for regulation of insulin sensitivity by exercise. Frontiers in Physiology, 2, 112. https://doi.org/10.3389/fphys.2011.00112
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Jensen, R., Ørtenblad, N., Stausholm, M. H., Skjaerbaek, M. C., Larsen, D. N., Hansen, M., Holmberg, H. C., Plomgaard, P. & Nielsen, J. (2020). Heterogeneity in subcellular muscle glycogen utilisation during exercise impacts endurance capacity in men. Journal of Physiology, 598(19), 4271-4292. https://doi.org/10.1113/jp280247
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Kjobsted, R., Hingst, J. R., Fentz, J., Foretz, M., Sanz, M. N., Pehmøller, C., ... Lantier, L. (2018). AMPK in skeletal muscle function and metabolism. FASEB Journal, 32, 1741-1777. https://doi.org/10.1096/fj.201700442R
* Artikkelen finne online: Klikk på denne lenken.

Langleite, T. M., Jensen, J., Norheim, F., Gulseth, H. L., Tangen, D. S., Kolnes, K. J., ... Drevon, C. A.  (2016). Insulin sensitivity, body composition and adipose depots following 12 w combined endurance and strength training in dysglycemic and normoglycemic sedentary men. Archives of Physiology and Biochemistry, 122, 167-179. https://doi.org/10.1080/13813455.2016.1202985
* Denne PDF-en ligger i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

Larsen, S., Nielsen, J., Hansen, C. N., Nielsen, L. B., Wibrand, F., Stride, N., Schroder, H. D., Boushel, R., Helge, J. W., Dela, F. & Hey-Mogensen, M. (2012). Biomarkers of mitochondrial content in skeletal muscle of healthy young human subjects. Journal of Physiology, 590(14), 3349-3360. https://doi.org/10.1113/jphysiol.2012.230185
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Moore, D. R. (2019). Maximizing post-exercise anabolism: The case for relative protein intakes. Frontiers in Nutrition, 6, 147. https://doi.org/10.3389/fnut.2019.00147
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Rath, S., Sharma, R., Gupta, R., Ast, T., Chan, C., Durham, T. J., Goodman, R. P., Grabarek, Z., Haas, M. E., Hung, W. H. W., Joshi, P. R., Jourdain, A. A., Kim, S. H., Kotrys, A. V., Lam, S. S., McCoy, J. G., Meisel, J. D., Miranda, M., Panda, A., ... Mootha, V. K. (2021). MitoCarta3.0: An updated mitochondrial proteome now with sub-organelle localization and pathway annotations. Nucleic Acids Research, 49(D1), D1541-D1547. https://doi.org/10.1093/nar/gkaa1011
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Romijn, J. A., Coyle, E. F., Sidossis, L. S., Gastaldelli, A., Horowitz, J. F., Endert, E. & Wolfe, R. R. (1993). Regulation of endogenous fat and carbohydrate metabolism in relation to exercise intensity and duration. American Journal of Physiology, 265(3 Pt 1), E380-E391. https://doi.org/10.1152/ajpendo.1993.265.3.E380
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Rose, A. J., Alsted, T. J., Jensen, T. E., Kobbero, J. B., Maarbjerg, S. J., Jensen, J. & Richter, E. A. (2009). A Ca(2+)-calmodulin-eEF2K-eEF2 signalling cascade, but not AMPK, contributes to the suppression of skeletal muscle protein synthesis during contractions. Journal of Physiology, 587(Pt 7), 1547-1563.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Rowlands, D. S., Thomson, J. S., Timmons, B. W., Raymond, F., Fuerholz, A., Mansourian, R., Zwahlen, M. C., Metairon, S., Glover, E., Stellingwerff, T., Kussmann, M. & Tarnopolsky, M. A. (2011). Transcriptome and translational signaling following endurance exercise in trained skeletal muscle: impact of dietary protein. Physiological Genomics, 43(17), 1004-1020. https://doi.org/10.1152/physiolgenomics.00073.2011
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Rustad, P. I., Sailer, M., Cumming, K. T., Jeppesen, P. B., Kolnes, K. J., Sollie, O., Franch, J., Ivy, J. L., Daniel, H. & Jensen, J. (2016). Intake of protein plus carbohydrate during the first two hours after exhaustive cycling improves performance the following day. PLoS One, 11(4), e0153229. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0153229
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Scott, S. N., Fontana, F. Y., Cocks, M., Morton, J. P., Jeukendrup, A., Dragulin, R., Wojtaszewski, J. F. P., Jensen, J., Castol, R., Riddell, M. C. & Stettler, C. (2021). Post-exercise recovery for the endurance athlete with type 1 diabetes: A consensus statement. Lancet Diabetes and Endocrinology, 9(5), 304-317. https://doi.org/10.1016/s2213-8587(21)00054-1
* Denne PDF-en ligger i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

Shearer, J. & Graham, T. E. (2014). Performance effects and metabolic consequences of caffeine and caffeinated energy drink consumption on glucose disposal. Nutrition Reviews, 72(Suppl 1), 121-136. https://doi.org/10.1111/nure.12124
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Sollie, O., Jeppesen, P. B., Tangen, D. S., Jerneren, F., Nellemann, B., Valsdottir, D., ... Jensen, J. (2018). Protein intake in the early recovery period after exhaustive exercise improves performance the following day. Journal of Applied Physiology, 125, 1731-1742. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.01132.2017
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Stadheim, H. K., Spencer, M., Olsen, R. & Jensen, J. (2014). Caffeine and performance over consecutive days of simulated competition. Medicine and Science in Sports and Exercise, 46(9), 1787-1796. https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000000288
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Stadheim, H. K., Stensrud, T., Brage, S. & Jensen, J. (2021). Caffeine increases exercise performance, maximal oxygen uptake, and oxygen deficit in elite male endurance athletes. Medicine and Science in Sports and Exercise. https://doi.org/10.1249/mss.0000000000002704
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Sylow, L., Kleinert, M., Richter, E. A. & Jensen, T. E. (2016). Exercise-stimulated glucose uptake - regulation and implications for glycaemic control. Nature Reveviews Endocrinology. https://www.nature.com/articles/nrendo.2016.162
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Taylor, R., Al-Mrabeh, A., Zhyzhneuskaya, S., Peters, C., Barnes, A. C., Aribisala, B. S., Hollingsworth, K. G., Mathers, J. C., Sattar, N. & Lean, M. E. J. (2018). Remission of human Type 2 Diabetes requires decrease in liver and pancreas fat content but is dependent upon capacity for beta cell recovery. Cell Metabolism, 28(4), 547-556. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2018.07.003
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.