THP102 Idrettsernæring (10 sp) 

(Sports nutrition )

Fakta om emnet

Emnekode
THP102
Emnenavn
Idrettsernæring
Studiepoeng
10 sp
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Vår
Emneansvarlig
Truls Raastad

Kort om emnet

I emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om sammenhenger mellom ernæring, helse og prestasjon. Studentene skal forstå hvilke roller de ulike næringsstoffene har i kroppen, hvilke matvarer som er gode kilder til sentrale næringsstoffer, og de skal kunne gjøre rede for hvordan forskjeller i aktivitetsnivå påvirker behovet for ulike næringsstoffer. Ved å registrere og vurdere eget kosthold skal studentene tilegne seg ferdigheter om kostregistrering og kunne formidle resultatet til voksne mennesker.

Læringsutbytte

Kandidatene har grunnleggende kunnskap om

 • Fordøyelse av matvarer, absorpsjon av næringsstoffer og videre transport og lagring av næringsstoffer i kroppen
 • Vitaminer og mineralstoffer, hvilke roller de har i kroppen og gode kilder i kosten.
 • Sammenhenger mellom kosthold og risiko for livsstilssykdommer, osteoporose og kreft
 • Utbredelse av kosttilskudd og dokumenterte effekter av ergogene tilskudd på idrettsprestasjon
 • Strategier for vektregulering
 • Risikofaktorer for å utvikle spiseforstyrrelser og viktige symptomer på spiseforstyrrelser
 • Metoder for kostregistrering
 • Hvordan man vurderer ernæringsstatus hos friske personer

Kandidatene har bred kunnskap om

 • De energigivende næringsstoffer og hvordan fysisk aktivitet og trening påvirker behov, forbruk og restitusjon av energilagre.
 • Forholdet mellom energiinntak, energiforbruk og energitilgjengelighet
 • Hvordan ulike matvarer påvirker blodsukkerregulering og hvordan fysisk aktivitet og fysisk form kan påvirke denne reguleringen
 • Bruk av sportsprodukter (energibarer, sportsdrikke etc.) under trening og konkurranse
 • Væskebalanse og hvordan væsketap under fysisk aktivitet påvirker elektrolyttbalanse og prestasjon
 • Kandidatene skal kunne registrere og evaluere kosthold til voksne friske personer samt formidle resultatene sett opp mot de nordiske anbefalinger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, oppgaveløsning, aktiv bruk av e-læringsverktøy, registrering og evaluering av eget kosthold (rapport), arbeid i gruppe med caseoppgave (rapport og presentasjon).

Vurdering/eksamen

 • Kostholdsrapport vurdert til bestått/ikke bestått.
 • Mappevurdering som består av gruppearbeid med case og 4 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter (A-F). Tillatte hjelpemidler: kalkulator.

Kjernelitteratur

2 BØKER:
Garthe, I., & Helle, C. (Red.). (2011). Idrettsernæring. Gyldendal.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Hjartåker, A., Pedersen, J. I., Müller, H. & Anderssen, S. (2017). Grunnleggende ernæringslære (3. utg.). Gyldendal akademisk.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA