THP204 Metabolisme (10 sp) 

(Metabolism )

Fakta om emnet

Emnekode
THP204
Emnenavn
Metabolisme
Studiepoeng
10 sp
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Vår
Emneansvarlig
Jørgen Jensen
Forkrav
Bare for programstudenter

Kort om emnet

I emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om hvordan kroppen utnytter energien i maten vi spiser til å opprettholde homeostase og utføre fysisk aktivitet. Studentene skal tilegne seg kunnskaper om hvordan karbohydrater, fett og proteiner metaboliseres, og forstå hvordan aktiviteten av enzymer reguleres.  Studentene skal forstå hvordan ulike organer og nervesystemet bidrar til å regulere kroppens energimetabolisme.

Læringsutbytte

Studentene har grunnleggende kunnskap om

 • hvordan energistoffskiftet reguleres i hvile og under arbeid fra cellenivå til helkropp
 • hvordan forskjellige organer bidrar til regulering av metabolismen
 • hvordan hormoner og nervesystemet bidrar til regulering av metabolismen
 • hvordan energistoffskiftet endres ved ulike metabolske sykdommer
 • hvordan energistoffskiftet reguleres under faste og ved vektøkning.

Studentene har bred kunnskap om

 • hvordan metabolismen av karbohydrater, fett og proteiner reguleres og integreres
 • hvordan fysisk trening påvirker energistoffskiftet

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, oppgaveløsning og en laboratorieøvelse med rapport.

Arbeidskrav

100% fremmøte på laboratorieøvelsen.

Arbeidskravet må være godkjent for å kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Vurdering/eksamen

 • En individuell rapport vurderes til bestått/ikke bestått.
 • 3 timers individuell skriftlig eksamen (skole). Gradert karakter (A-F).
  • Tillatte hjelpemidler: Ingen

Oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

Kjernelitteratur

1 BOK:
Abali, E. E., Cline, S. D., Franklin, D. S. & Viselli, S. M (2021). Biochemistry (8. utg.). Wolters Kluwer.
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA