Studiehåndbok 2019-2020
   
   
  
MA440 Samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver  (20 sp) 
Faktaboks
EmnekodeMA440
EmnenavnSamfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver
Studiepoeng20 sp
UndervisningsspråkNorsk
AnsvarligFiona Dowling
TidspunktHøst
Innledning

Emnet er en innføring i grunnleggende sosiologiske, historiske og filosofiske perspektiver som anvendes på idrettsfeltet. Emnet gir grunnlag for videre fordypning innen idrettssosiologi, -historie, -filosofi og sport management.

Mål

Studentene skal tilegne seg kunnskap om og forståelse av grunnleggende samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver. De skal kunne redegjøre for perspektivene, kunne anvende og reflektere over perspektivenes relevans for studiet av idrett (i en vid betydning av begrepet).

Etter endt emne skal studentene:

  • kunne redegjøre for grunnleggende samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver som anvendes på idrettsfeltet
  • kunne drøfte problemstillinger om idrett og sosial ulikhet knyttet til kjønn, klasse og etnisitet
  • kunne drøfte problemstillinger knyttet til modernisering, sportifisering og organisering
  • kunne drøfte etiske utfordringer i idrett med bakgrunn i etisk teori og metode.
Organisering og arbeidsformer

Til hvert emne gir faglærer en innledende presentasjon. Denne følges opp av studentene gjennom presentasjon og diskusjon av anbefalt litteratur og emneorienterte oppgaver, individuelt og i grupper. Det legges også opp til diskusjon relatert til løsning av oppgaver, individuelt og i grupper.

Vurdering

For å gå opp til eksamen kreves aktiv deltakelse på seminaret herunder framleggelse av oppgaver/gruppeoppgaver som vurderes til bestått/ikke bestått. Retningslinjer og antall fremleggelser vil bli spesifisert ved emnestart.

Individuell hjemmeeksamen (14 dager). Oppgave trekkes. Besvarelsen skal være på maksimalt 6000 ord (12 pkt., 1 ½ linjeavstand) + litteraturliste. Gradert karakter, A-F.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

Kjernelitteratur

UTDRAG FRA 1 BOK:
Giulianotti, R. (2016). Sport: A critical sociology (2nd. ed.). Cambridge: Polity Press.
Side 1-52, 75-115 og 170-188 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA
** Boka finnes også elektronisk: Klikk på denne lenken.
*** NB! For å lese den elekstroniske boka når du ikke er på NIH, må du logge deg på via VPN: Klikk på denne lenken.


1 DIGITALT KOMPENDIUM som du finner i Canvas:
Dowling, F. (Red.). (2019). MA440: Samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver: Høsten 2019. (Digitalt kompendium). Oslo: Norges idrettshøgskole.
* Denne (PDF) ligger i Canvas. 

Innholdet (litteraturlista) til det Digitale kompendium, alfabetisk i APA-format:
Booth, D. (2006). Facts, concepts and structure: Theory in sport history. I: D. Booth, The field: Truth and fiction in sport history. (s. 43-61). London: Routledge.

Giddens, A. (1991). The self: Ontological security and existential anxiety. I: A. Giddens, Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. (s. 35-69). Cambridge: Polity Press.

Hedström, P. & Swedberg, R. (1998). Social mechanisms: An introductory essay. I: P. Hedström & R. Swedberg, Social mechanisms: An analytic approach to social theory. (s. 1-31). Cambridge: Cambridge University Press.

Hovden, J. (2014). Kjønn og maktpraksisar i topptrenarverksemda. I:G vd. Lippe & H. K. Hognestad (Red.), Kjønnsmakt i idrett og friluftsliv. (s. 195-214). Oslo: Novus forlag.

Kaspersen, L. B. (2007). Anthony Giddens. I: H. Andersen & L. Kaspersen (Red.), Klassisk og moderne samfundsteori (4. utg.). (s. 425-440). København: Hans Reitzels.

Loland, S. (2015). Fair play. I: M. J. McNamee & W. J. Morgan (Eds.), Routledge handbook of the philosophy of sport. (s. 333-350). London: Routledge.

Nauright, J. & Wiggins, D. K. (2012), Race. I: S. W. Pope. & J. Nauright  (Eds.), Routledge companion to sports history. (Routledge international handbooks). (s. 148-161). New York: Routledge.

Novak, M. (1976). The natural religion. I: M. Novak, The Joy of sports: End zones, bases, baskets, balls, and the consecration of the American spirit. (s. 18-34). Lanham: Madison Books.

Ryall, E. (2016). Introduction: Defining sport. I: E. Ryall, Philosophy of sport: Key questions. (s. 3-29). London: Bloomsbury.

Sugden, J. & Tomlinson, A. (2000). Theorizing sport, social class and status. I: J. Coakley & E. Dunning (Eds.), Handbook of sports studies. (s. 309-321). London: Sage Publications.

Sweberg, R. (2014). From theory to theorizing. I: R. Sweberg, Theorizing in social science: The context of discovery. (s. 1-28). Stanford: Stanford University Press.

Aakvaag, G. C. (2008). Pierre Bourdieu: En konfliktteoretisk syntese. I: G. C. Aakvaag, Moderne sosiologisk teori. (s. 148-171). Oslo: Abstrakt forlag.


16 ELEKTRONISKE ARTIKLER:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene/bøkene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Abend, G. (2008). The Meaning of ‘Theory’. Sociological Theory, 26(2), 173-199. doi: 10.1111/j.1467-9558.2008.00324.x
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Alsarve, D. & Tjønndal, A. (2019). 'The Nordic female fighter': Exploring women's participation in mixed martial arts in Norway and Sweden. International Review for the Sociology of Sport, 1-19. doi: 10.1177/1012690218822307
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Boudon, R. (2003). Beyond ratioanal choice theory. Annual Review of Sociology, 29, 1-21. doi: 10.1146/annurev.soc.29.010202.100213
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Breivik, G. (1987). The doping dilemma. Sportwissenschaft, 1, 83-94.
* Artikkelen finnes som PDF i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

De Haan, D. & Knoppers, A. (2019). Gendered discourses in coaching high-performance sport. International Review for the Sociology of Sport, 1-16. doi: 10.1177/1012690219829692
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Dixon, N. (2001). The ethics of supporting sports teams. Journal of Applied Philosophy, 18(2), 149-158.
* Artikkelen finnes som PDF i Canvas
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

Goksøyr, M. (1988). Sivilisering, modernisering, sportifisering: Fruktbare begreper i idrettshistorisk forskning? NORA, 3(90).
* Artikkelen finnes som PDF i Canvas
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

Goksøyr, M. (1990). One certainly expected a great deal more from the Savages': The Anthropology Days in St.Louis 1904, and their aftermath. The International Journal of the History of Sport, 7, 297-306.
* Artikkelen finnes som PDF i Canvas
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

Holt, R. (2014). Historians and the History of Sport. Sport in History, 34, 1-33, doi: 10.1080/17460263.2013.851616
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Hovden, J. & von der Lippe, G. (2017). The gendering of media sport in the Nordic countries. Sport in Society, 22(4), 625-638. doi: 10.1080/17430437.2017.1389046
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Hylton, K. (2015). 'Race' talk! Tensions and contradictions in sport and PE. Physical Education and Sport Pedagogy, 20(5), 503-516.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Loland, S. (2017). The exercise pill: Should we replace exercise with pharmaceutical means? Sport, Ethics and Philosophy, 11(1), 63-74. doi: 10.1080/17511321.2016.1272132
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Massao, B. & Fasting, K. (2010). Race and racism: Experiences of black Norwegian athletes. International Review for Sociology of Sport, 45, 147-162. doi: 10.1177/1012690210368233
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Messner, M. (2011). Gender ideologies, youth sports, and the production of soft essentialism. Sociology of Sport Journal, 28, 151-70.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Moret, O. & Ohl, F. (2018). Social class, the lite hockey player career and educational paths. International Review for the Sociology of Sport, doi: 10.1177/1012690218765759 
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Sisjord, M. K., Fasting, K. & Sand, T. S. (2017). The impact of gender quotas in leadership in Norwegian organised sport. International Journal of Sport Policy and Politics, 9, 1-15. doi: 10.1080/19406940.2017.1287761
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no