Studiehåndbok 2019-2020
   
   
  
Kroppsøving og pedagogikk 
Studieprogram
Kroppsøving og pedagogikk
Programleder
Jorunn Spord Borgen
Innledning

Masterprogrammet ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk gir kvalifikasjoner for å arbeide selvstendig med vitenskapelig arbeid innen idrettspedagogikk. Masterprogrammet er primært et fordypningsstudium hvor studenten skal spesialisere seg innen seksjonens fagområder. Fagområdene er kroppsøving og idrettsfag, friluftsliv, fritid samt funksjonshemming og annerledeshet (fysisk aktivitet og funksjonshemming). Praksisnære og teoretiske spørsmål står sentralt i masterprogrammet. Det søkes å etablere kunnskap som er av betydning for barn og unges læring og utvikling, og for praksis -og yrkesfeltet i skole, ulike fritids- og naturkontekster.

Organisering og arbeidsformer

Programmet går over to år hvorav det første året består av vitenskapsteori, metodekurs og fagseminarer (til sammen 60 sp). Det andre året arbeider studentene under veiledning med gjennomføring av egen undersøkelse og skriving av masteroppgaven (60 sp). I det første året vil undervisningen bestå av forelesninger, egenstudier, arbeidsgrupper med og uten veiledning, fremlegging av arbeid både muntlig og skriftlig. Deler av studiet i vårsemesteret det første studieåret er integrert med et internasjonalt studium i friluftsliv og foregår på engelsk.

Studiet egner seg for studenter som ønsker å arbeide innen skoleverket, organisasjons ? og idrettsmiljøer, samt i helse- og undervisningssektoren der idrettspedagogisk kompetanse etterspørres og er relevant. Studiet danner grunnlag for dr. gradsstudier innen fagområdet idrettspedagogikk.

Obligatoriske emner
EmnekodeEmnenavnStudiepoengTidspunktAnsvarlig
VIT400Vitenskapsteori5 spHøstSigmund Loland
MET400Vitenskapelig metode5 spHøstKari Bø
MA430Pedagogiske grunnlagsproblemer20 spHøstJorunn Spord Borgen
MA431Politikkutforming og praksiskontekster10 spVårKirsti Pedersen Gurholt
MA432Spesialisering10 spVårKirsti Pedersen Gurholt
MET425Spesiell metode - prosjektplan5 spVårJorunn Spord Borgen
MA500Masteroppgave60 sp2.åretVeileder
Velg ett av to metodeemner
EmnekodeEmnenavnStudiepoengTidspunktAnsvarlig
MET405Kvalitativ forskning5 spVårAage Radmann
STA400Statistikk5 spVårJostein Steene-Johannessen
Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no