Studiehåndbok 2018-2019
   
   
  
Personlig trener 
Studieprogram
Personlig trener
Grad etter fullført studieprogram
Årsenhet
Språk
Programmet undervises hovedsakelig på norsk
Omfang
60 sp
Hovedmål

Studieprogram personlig trener (PT60) kvalifiserer til å arbeide som PT i treningssenterbransjen, ev. tilby tilsvarende tjenester på lignende arenaer.

Relevans

Ønsker du å jobbe med friske voksne mennesker på et treningssenter? Dette er utdanningen som gir deg den nødvendige kompetansen.

I PT-studiet vil du tilegne deg forskningsbasert kunnskap og ferdigheter i å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre effektiv og tilpasset personlig trening. Du skal kunne anvende generelle treningsanbefalinger for personer med overvekt/fedme, samt gravide og seniorer. I tillegg skal personlige trenere kunne gi enkle og faglig begrunnede råd om kosthold og ernæring.

Vi legger stor vekt på PT-rollen, og at du utvikler gode ferdigheter innen kommunikasjon og coaching av PT-kunder.

Kvalifiserer til

Studieprogram personlig trener (60 SP) gir kvalifikasjoner til å jobbe som personlig trener (PT) for friske, voksne treningssentermedlemmer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • har kunnskap om grunnleggende anatomi, bevegelsesanalyse og fysiologi,
 • har kunnskap om trening og fysisk aktivitets påvirkning på prestasjon og helse,
 • har kunnskap om generelle treningsanbefalinger for ulike målgrupper,
 • har kunnskap om holdningsarbeid og tiltak innen antidopingarbeid,
 • har kunnskap om grunnleggende vitenskapelig metodelære og kritisk kildebruk,
 • har kunnskap om spiseforstyrrelser og kroppspress som del av treningssenterbransjen,
 • har kunnskap om forebygging av vanlige belastnings-/idrettsskader,
 • kjenne til kostholdsråd for å fremme helse og overskudd, samt moderat vektregulering

Ferdighet

 • kan beskrive og analysere basisøvelser med bakgrunn i funksjonell anatomi og biomekanikk,
 • kan anvende teknikker fra coaching og motiverende samtale i arbeidet med ulike PT-kunder, 
 • kan planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og evaluere personlig trening for friske, voksne treningssentermedlemmer med ulike helse- og prestasjonsrettede mål,
 • kan finne og henvise korrekt til relevant faglitteratur,
 • kan gi enkle kostholdsråd til ulike PT-kunder, med utgangspunkt i ernæringsmyndighetens generelle anbefalinger for kosthold og ernæring

Generell kompetanse

 • har innsikt i relevante yrkesetiske problemstillinger, herunder egne begrensninger og grenseoppgang mot andre faggrupper,
 • kan reflektere over egen og andres faglige praksis,
 • kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å dele kunnskaper og erfaringer,
 • kan formidle sentralt fagstoff til treningssentermedlemmer med ulike utgangspunkt
Læringsformer og aktiviteter

PT60 er et samlingsbasert studium med stor grad av nettstudier. Det inkluderer sju undervisningssamlinger (fredag til søndag) over ca. 10 måneder, og stor grad av egenstudier (litteraturgjennomgang, digitale læringsressurser, yrkespraksis m.m.). Samlingene vil bestå av teoriundervisning og mye praksis. Studentene skal øve på ulike PT-ferdigheter inkl. planlegging og gjennomføring av treningsøkter, og samtidig evaluere hverandre som personlige trenere. Studentene vil også få tilbakemelding på praktiske ferdigheter fra faglærere.

Vurdering av studentenes læring

Studieprogrammet vurderes gjennom to digitale flersvarseksamener på undervisningsstedet, en hjemmeeksamen og en praktisk-metodisk eksamen. 

Innhold og oppbygning

Studieprogrammet består av følgende emner:

 • Anatomi og fysiologi (10 SP)
 • PT som yrke (40 SP), herunder
  • Trenings- og aktivitetslære
  • Coaching og PT-rollen
  • Planlegging og tilrettelegging for ulike kundegrupper
 • Kostholdskunnskap (5 SP)
 • Kostholdsveiledning (5 SP)

Alle emner er obligatoriske og må bestås for å bli uteksaminert som personlig trener.

Obligatoriske emner
EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
FIT901/FIT951/FIT961Grunnleggende anatomi, fysiologi og treningslære10 spHøst eller vårBeate Torset
FIT902/FIT952/FIT962PT som yrke40 spHøst 2018 og vår 2019Beate Torset
FIT902/FIT952/FIT962PT som yrke40 spVår 2019 og høst 2019Beate Torset
FIT834/FIT854/FIT864Kostholdskunnskap5 spHøst eller vårTherese F. Mathisen
FIT884/FIT885/FIT886Kostholdsveiledning5 spHøst og vårTherese F. Mathisen
Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no