Studiehåndbok 2018-2019
   
   
  
Lover og regler 
Lov om universiteter og høgskoler.

Her finner du mer informasjon http://www.lovdata.no/all/hl-20050401-015.html

 

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole

Her finner du mer informasjon: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20050526-1811.html

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no