Studiehåndbok 2018-2019
   
   
  
FIT901/FIT951/FIT961 Grunnleggende anatomi, fysiologi og treningslære (10 sp) 
Faktaboks
EmnekodeFIT901/FIT951/FIT961
EmnenavnGrunnleggende anatomi, fysiologi og treningslære
Studiepoeng10 sp
UndervisningsspråkNorsk
SemesterHøst eller vår
EmneansvarligBeate Torset
Kort om emnet

Emnet gir grunnleggende og forskningsbasert kunnskap om bevegelsesapparatets anatomi, fysiologi og treningslære. Kunnskapen gir teoretisk basis for de andre emnene ved NIH Aktiv, og for det praktiske arbeidet som personlig trener.

Læringsmål

Studenten

  • kan beskrive skjelettets oppbygging og funksjon, inkl. de viktigste leddene,
  • kan gjøre rede for utspring, feste og funksjon til sentral skjelettmuskulatur,
  • kan gjøre rede for basale biomekaniske prinsipper samt hvordan disse ligger til grunn for bevegelsesapparatets funksjon,
  • kan gjøre rede for grunnleggende fysiologi som er viktig for forståelse av treningspåvirkning,
  • kan gjøre rede for treningsprinsippene belastning og tilpasning, variasjon, progresjon, kontroll, helhetlig stimulering, individuell tilpasning og spesifisitet.

 

Læringsformer og aktiviteter

Læringsaktiviteter består av:

  • E-læring: Nettbaserte forelesninger/filmer, oppgaver og tester knyttet til undervisning og kjernelitteratur.
  • Egenstudier/fordypning i kjernelitteratur.

Det forventes at studentene følger progresjonen i egenstudiene og stiller forberedt til alle undervisningssamlinger.

Vurdering/eksamen
  • Mappevurdering (digitale tester og innleveringer). Mappen vurderes bestått/ikke bestått.
  • Individuell flersvarseksamen på undervisningsstedet (2 timer). Gradert karakter (A-F). Hjelpemidler: kalkulator.
Kjernelitteratur

UTDRAG FRA 3 BØKER:

BOK 1:
Dahl, H. A. (2005). Klar, ferdig, gå! Grunnbok i aktivitetsfysiologi. Oslo: Cappelen akademisk forlag.
NB! Hele boken skal lese med unntak av kapittel 7, 8 og 9.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA
** Denne boka finnes som lydbok hos NLB: Klikk på denne lenken.
NB! Hvem har lånerett hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB): Klikk på denne lenken.​

BOK 2:
Gjerset, A. (Red.). (2015). Idrettens treningslære (2. utg.). Oslo: Gyldendal undervisning.
Disse kapitlene skal leses:
Kap. 1,2 og 3
Kap. 13 (s. 168-183)
Kap. 15
Kap. 16 (s. 262-269)
Kap. 17 (s. 270-321)
Kap. 18 (s. 369-400)
Kap. 21 (s. 461-470)
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

BOK 3:
Raastad, T., Paulsen, G., Refsnes, P. E., Rønnestad, B. R. & Wisnes, A. R. (2010). Styrketrening: I teori og praksis. Oslo: Gyldendal Undervisning.
Kap. 18 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA
** Denne boka finnes som lydbok hos NLB: Klikk på denne lenken.
NB! Hvem har lånerett hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB): Klikk på denne lenken.​


INTERNT KOMPENDIUM som du finner i Canvas:
Eriksrud, O. (2011). NIH Aktiv basis: Anatomi. (Internt kompendium). Oslo: Norges idrettshøgskole. 
* Kompendiet kan lastes ned vederlagsfritt i Canvas når emnet åpner.

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no