Studiehåndbok 2018-2019
   
   
  
FIT834/FIT854/FIT864 Kostholdskunnskap (5 sp) 
Faktaboks
EmnekodeFIT834/FIT854/FIT864
EmnenavnKostholdskunnskap
Studiepoeng5 sp
UndervisningsspråkNorsk
SemesterHøst eller vår
EmneansvarligTherese F. Mathisen
Kort om emnet

Emnet gir en kort innføring i menneskets grunnleggende ernæringsmessige behov, der helse og utvikling skal ivaretas. Tema som undervises er makronæringsstoffer og utvalgte mikronæringsstoffer, helsekost og kosttilskudd, grunnlaget for og innholdet i de norske næringsstoff- og matvareanbefalinger.
Videre gis en kort gjennomgang av mer spesifikke anbefalinger og typiske utfordringer for ungdom, gravide, eldre, vegetarianere, innvandrere og individer med spiseforstyrrelser.

Læringsmål

Studentene:

  • har kunnskap om de energigivende næringsstoffene i maten, og kan gi anbefalinger for mengder av matvarer/næringsstoffer og for næringsmessig sammensetning av kostholdet,
  • har kunnskap om utvalgte mikronæringsstoffer som hyppig er forbundet med mangel i det norske kostholdet, samt kunne anbefale riktig mengde inntak av disse,
  • kjenner myndighetenes anbefalinger og bakgrunnen for disse,
  • kjenner til særskilte ernæringshensyn for visse grupper i befolkningen,
  • har kjennskap til et utvalg typiske kosttilskudd.
Læringsformer og aktiviteter

Læringsaktiviteter består av:

  • E-læring: Nettbaserte forelesninger/filmer, oppgaver/tester/diskusjoner knyttet til undervisning og kjernelitteratur.
  • Egenstudier/fordypning i kjernelitteratur.
  • Praksisnær undervisning med gruppearbeid og caser.

Det forventes at studentene følger progresjonen i egenstudiene og stiller forberedt til alle undervisningssamlinger.

Arbeidskrav

80 % frammøte.

Arbeidskravet må være godkjent for å bestå emnet.

Vurdering/eksamen
  • Mappevurdering (digitale tester, innleveringer). Mappen vurderes bestått/ikke bestått.
  • Individuell digital flersvarseksamen på undervisningsstedet (2 timer). Gradert karakter (A-F).
Kjernelitteratur

UTDRAG FRA 1 BOK:
Pedersen, J. I., Hjartåker, A., Anderssen, S. A. & Müller, H. (2017). Grunnleggende ernæringslære (3. utg.). Oslo: Gyldendal.
Disse sidene skal leses:
Kap 5: Energiomsetning s.73-91
Kap 7: De energigivende næringsstoffene s.101-142.
Kap 8: Omsetning av de energigivende næringsstoffene s.143-163
Kap 10: Vitaminer s.181-182 og Vitamin D s.192-201
Kap 11: Mineralstoffer og sporelementer s.235, Kalsium s.236-245, Jern s.253-268 og Jod s.274-277.
Kap 15: Ernæring og kosthold i ulike grupper - gravide s.374-378, Ungdom s.388-390, Eldre s.392-397, Innvandrere s.408-411 og Vegetarianere s.412-415.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA
** Denne boka finnes som lydbok hos NLB: Klikk på denne lenken.
NB! Hvem har lånerett hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB): Klikk på denne lenken.​


4 OFFENTLIGE ONLINE RESSURSER:
Helsedirektoratet (2011). Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer: Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. (Publikasjonsnr.: IS-1881). Hentet 19. desember 2018 fra https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/400/Kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer-metodologi-og-vitenskapelig-kunnskapsgrunnlag-IS-1881.pdf
Disse sidene skal leses:
"Oppsummering av kostholdsrådene". s.7-8
"Prinsipper og metodologi som ligger til grunn for de norske kostholdsrådene". s.12-43
"Kosttilskudd". s.188-194, 196-197 og 205-207
"Fra evidensbasert kunnskap til råd om kosthold". s.293-298
"Råd om kosthold og fysisk aktivitet". s.302-315
* Denne finnes online:
Klikk på denne lenken.

Helsedirektoratet (2012). Kostholdshåndboken: Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. (Publikasjonsnr.: IS-1972). (Sist endret september 2016). Hentet 19. desember 2018 fra https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/51/Kosthaandboken-IS-1972.pdf
Disse sidene skal leses:
"Kosttilskudd". s.34-35
"Kosthold i ulike livsfaser" (Gravide og ammende, barn og ungdom, voksne, eldre). s.38 og 42-44
"Religiøse og kulturelle kostholdshensyn". s.48-50
"Vegetarkost". s.161-165
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Helsedirektoratet (2018). Utviklingen i Norsk kosthold (Rapport: IS-2759). Hentet 19. desmeber 2018 fra https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1479/Utviklingen-i-norsk-kosthold-2018-IS-2759.pdf
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Nasjonalt råd for ernæring. (u.å.). Risiko for jodmangel i Norge: Identifisering av et akutt behov for tiltak. (IS-0591). Hentet 19. desember 2019 fra http://www.ernaeringsradet.no/wp-content/uploads/2016/06/IS-0591_RisikoForJodmangeliNorge.pdf
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Anbefalt litteratur

4 ELEKTRONISKE ARTIKLER:
Arnesten, E. (2013). Supermat: Sunt eller sprøyt? Norsk tidsskrift for ernæring, 15(2), 10-15. Hentet 19. desember fra http://www.ntfe.no/asset/pdf-issues/2013/2013-nr-2.pdf
 * Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Bøhn, S. K. (2013). Forsker på frukt og bær for å fremme folkehelsen. Norsk tidsskrift for ernæring, 16(3), 28-31. Hentet 19. desember 2018 fra http://www.ntfe.no/asset/pdf-issues/2013/2013-nr-3.pdf
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Handeland, K. D., Markhus, M. W., Aadland, E., Dahl, L., Midtbø, L., Graff, I. E. ... Øyen, J. (2015). Kjapp i toppen med fisk i kroppen: Hvorfor gravide og barn bør spise fisk. Norsk tidsskrift for ernæring, 23(2), 6-11. Hentet 19. desember 2019 fra http://www.ntfe.no/asset/pdf-issues/2015/2015-nr-2.pdf
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Kaur, B. (2014). Helsefordeler og utfordringer ved vegetarkost. Norsk tidsskrift for ernæring, 18(1), 12-18. Hentet 19. desember 2018 fra http://www.ntfe.no/asset/pdf-issues/2014/2014-nr-1.pdf
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.


5 OFFENTLIGE ONLINE RESSURSER:
Direktoratet for e-helse. (u.å.). Helsenorge.no: Vegetarisk kosthold. Hentet 19. desember 2018 fra https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/vegetarisk-kosthold
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Helsedirektoratet (2012). Kostholdshåndboken: Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. (Publikasjonsnr.: IS-1972). (Sist endret september 2016). Hentet 19. desember 2018 fra https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/51/Kosthaandboken-IS-1972.pdf
Disse sidene anbefales lest:
"Næringsstoffer og matvaregrupper". s.30-33
"Matkulturer". s.50-53
"Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander". s.158-177
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken

Helsedirektoratet (2016). Utviklingen i Norsk kosthold 2016. (Rapport: IS-2558). Hentet 19. desember 2018 fra https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1257/Utviklingen-i-norsk-kosthold-2016-IS-2558.pdf
Disse sidene anbefales lest: 26-33 og 42-49:
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken

Mattilsynet. (u.å.). Matportalen.no: Råd til spesielle grupper. Hentet 19. desember 2018 fra http://www.matportalen.no/rad_til_spesielle_grupper/
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Oksholen, T. (2008). Vitaminpiller forlenger ikke livet. Hentet 19. desember 2019 fra http://forskning.no/forebyggende-helse-helsepolitikk-mat-medisin-medisiner/2008/04/vitaminpiller-forlenger-ikke-livet
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no