Studiehåndbok 2018-2019
   
   
  
FIT884/FIT885/FIT886 Kostholdsveiledning (5 sp) 
Faktaboks
EmnekodeFIT884/FIT885/FIT886
EmnenavnKostholdsveiledning
Studiepoeng5 sp
UndervisningsspråkNorsk
SemesterHøst og vår
EmneansvarligTherese F. Mathisen
Kort om emnet

Emnet inneholder en kombinasjon av praktisk og teoretisk kunnskap som er nyttig for å kunne gi enkle kostholdsråd for friske, voksne mennesker, inkl. ulike målemetoder for kroppssammensetning, innsikt i fremgangsmåte ved kostholdsveiledning og –oppfølging, samt vektregulering og idrettsernæring. 
Videre gis en kort innføring i fysiologiske utfordringer ved de mest vanlige livsstilssykdommene og en presentasjon av sentrale kostholdsanbefalinger for disse tilstandene. Det gis også en innføring i hvordan lese og forstå informasjon som gis på matvare-emballasje.

Læringsmål

Studentene

 • kan gi enkle, faglig begrunnede råd om kosthold og ernæring til kunder,
 • forstår kostholdets betydning for forebygging av de mest sentrale livsstilssykdommer,
 • kan benytte elektroniske verktøy for ernæringsberegning,
 • kan gi råd om væskeinntak og kosthold i forbindelse med utholdenhets- og styrketrening, samt kjenne til hvordan ernæring kan fremme prestasjon ved styrke-  og utholdenhetstrening,
 • kan gi kostholdsanbefalinger for både vektreduksjon og vektøkning,
 • kan gjøre en ernærings- og helserelatert vurdering av emballerte matvarer,
 • har kjennskap til trenddietter og kan vurdere disse.
Læringsformer og aktiviteter

Læringsaktiviteter består av:

 • E-læring: Nettbaserte forelesninger/filmer, oppgaver/tester/diskusjoner knyttet til undervisning og kjernelitteratur.
 • Egenstudier/fordypning i kjernelitteratur.
 • Praksisnær undervisning med gruppearbeid og caser.

Det forventes at studentene følger progresjonen i egenstudiene og stiller forberedt til alle undervisningssamlinger.

Arbeidskrav

80 % frammøte.

Arbeidskravet må være godkjent for å bestå emnet.

Vurdering/eksamen
 • Mappevurdering (digitale tester, innleveringer). Mappen vil bli vurdert bestått/ikke bestått.
 • Kostholdsveiledning: Hjemmeeksamen. Gradert karakter (A-F).
Kjernelitteratur

*** NB! FØR STUDIESTART! ***
Disse 4
videoene bør kikkes gjennom før undervisningen starter, for å ha bedre utbytte og forståelse for de kostholdsråd du vil lære om i de ulike underviste tema:

Videolisten er alfabetisk på videoenes utgivere og i APA-format:
DIABETES:
Animated Diabetes Patient (2014). Understanding Type 2 Diabetes [Videoklipp]. Hentet 20. april 2018 fra:
https://www.youtube.com/watch?v=JAjZv41iUJU
* Videoen finnes her: Klikk på denne lenken.

KREFT:
Cancer Quest (2013). Animated introduction to cancer biology. (Full documentary). [Videoklipp]. Hentet 20. april 2018 fra: https://www.youtube.com/watch?v=46Xh7OFkkCE
* Videoen finnes her: Klikk på denne lenken.

BENSKJØRHET:
Nucelus Medical Media (2014). Osteoporosis: Nucleus health [Videoklipp]. Hentet 20. april 2018 fra:
https://www.youtube.com/watch?v=eYGkT6OrBk0
* Videoen finnes her: Klikk på denne lenken.

HJERTE- OG KARSYKDOMMER:
Nucelus Medical Media (2015). LDL and HDL cholesterol: Good and bad cholesterol: Nucleus health [Videoklipp]. Hentet 20. april 2018 fra: https://www.youtube.com/watch?v=0U7YHRW5dyc
* Videoen finnes her: Klikk på denne lenken.
______________________________________________________________________________________________________________


KJERNELITTERATUR:

UTDRAG FRA 1 BOK:
Pedersen, J. I., Hjartåker, A., Anderssen, S. A. & Müller, H. (2017). Grunnleggende ernæringslære (3. utg.). Oslo: Gyldendal.
Info om hva som skal leses kommer etter hvert.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA
** Denne boka finnes som lydbok hos NLB: Klikk på denne lenken.
NB! Hvem har lånerett hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB): Klikk på denne lenken.​


3 OFFENTLIGE ONLINE RESSURSER:
Helsedirektoratet (2011). Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer: Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. (Publikasjonsnr.: IS-1881). Hentet 20. april 2018 fra: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer-metodologi-og-vitenskapelig-kunnskapsgrunnlag
Dette skal leses:
"Oppsummering av kostholdsrådene". s.7-8
"Helsetilstanden i Norge". s.246-252
"Kosthold og forebygging av hjerte og karsykdommer". s.254-262
"Kosthold og forebygging av kreft". s.264-268
"Kosthold og forebygging av diabetes-2". s.270-272
"Kosthold og forebygging av osteoporose". s.282-284
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken

Helsedirektoratet (2012). Kostholdshåndboken: Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. (Publikasjonsnr.: IS-1972). (Sist endret september 2016). Hentet 20. april 2018 fra: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/51/Kosthaandboken-IS-1972.pdf
Denne siden skal leses:
"Kostveiledning". s.23
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken

International Olympic Committee. (2012). Nutrition for athletes: A practical guide to eat for health and performance: Prepared by the Nutrition Working Group of the International Olympic Committee: Based on an International Consensus Conference held at the IOC in Lausanne in October 2010: Revised and updated in April 2012 by Professor Ron Maughan and Professor Louise Bu. Hentet 20. april 2018 fra: https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/Who-We-Are/Commissions/Medical-and-Scientific-Commission/EN-Nutrition-Booklet.pdf
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Anbefalt litteratur

For spesielt interesserte:

4 ELEKTRONISKE ARTIKLER:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Alhassan, S., Kim, S., Bersamin, A., King, A. C. & Gardner, C. D. (2008). Dietary adherence and weight loss success among overweight women: Results from the A TO Z weight loss study. International Journal of Obesity, 32(6), 985-991. doi:10.1038/ijo.2008.8
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Blomain, E. S., Dirhan, D. A, Valentino, M. A., Kim, G. W. & Walsman, S. A. (2013). Mechanisms of weight regain following weight loss. International Scholarly Research Notices Obesity, 2013, 210524. doi: 10.1155/2013/210524.
* Artikklene finne online: Klikk på denne lenken.

Fildes, A., Charlton, J., Rudisill, C., Littlejohns, P., Prevost, A. T. & Gulliford, M. C. (2015). Probability of an obese person attaining normal body weight: Cohort study using electronic health records. American Journal of Public Health, 105(9), e54-9. doi: 10.2105/AJPH.2015.302773
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Johnston, B. C., Kanters, S. & Bandayrl, K. (2014). Comparison of weight loss among named diet programs in overweight and obese adults: A Meta-analysis. Journal of American Medical Association, 312(9), 923-933. doi:10.1001/jama.2014.10397.
* Artikklene finne online: Klikk på denne lenken.


1 TIDSSKRIFT:

Journal of Sport Sciences (2011). Special issues: Supplementary Issue: IOC Conference on Nutrition in Sport, 25-27 October 2010, International Olympic Committee, Lausanne, Switzerland, 29(Suppl. 1).
* Tidsskriftet finnes online: Klikk på denne lenken.
** NB! Du finner de relevante artiklene ved å scrolle deg ned på siden.


3 OFFENTLIGE ONLINE RESSURSER:
Australian Institute of Sport. (2016). Nutrition. Hentet 20. april 2018 fra: http://www.ausport.gov.au/ais/nutrition
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Gatorade Sports Science Institute (u.å.). Sports nutrition. Hentet 20. april 2018 fra: http://www.gssiweb.org/sports-science-exchange/sports-nutrition
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken

Helsedirektoratet (2011). Nøkkelråd for et sunt kosthold. (IS-1888). Hentet 20. april 2018 fra: http://ndla.no/sites/default/files/N%25C3%25B8kkelr%25C3%25A5d%20for%20et%20sunt%20kosthold%202011.pdf
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.


4 NETTPORTALER:
* Idrettsernæring: http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/idrettsernaering/page1016.html
* Norsk tidsskrift for ernæring: http://www.ntfe.no
* Opplysningskontoret for Meieriprodukter: http://www.melk.no/
* Sunn idrett: http://www.sunnidrett.no

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no