Studiehåndbok 2020-2021
   
   
  
TI300 Sports Coaching 2: Trenerens relasjonskompetanse (10 sp) 
(Relational skills in coaching )
Faktaboks
EmnekodeTI300
EmnenavnSports Coaching 2: Trenerens relasjonskompetanse
Studiepoeng10 sp
UndervisningsspråkNorsk
SemesterHøst
EmneansvarligChristian Thue Bjørndal
Kort om emnet

Emnet er en fordypning i trenerens sosiale samhandling med omgivelsene, med spesiell vekt på trenerens pedagogiske virksomhet og relasjonell kompetanse. Hensikten med emnet er å kritisk undersøke sentrale aspekter ved egen og andres trenervirksomhet med den hensikt å utvikle en mer effektiv og reflektert trenerpraksis og trenerveiledning.

Læringsmål

Kunnskap

Studentene skal tilegne seg kunnskap om

  • Hvordan spesifikke historiske, kulturelle og sosiale kontekster former og påvirker trenervirksomhet.
  • Hvordan kompleksitet, tvetydighet og usikkerhet er en iboende del av trenerpraksis.
  • Hvordan mikropolitiske forhandlinger påvirker trenerens handlingsrom.
  • Hvordan trenerorkestrering og inkrementell ledelse fanger trenerens samhandling med omgivelsene.
  • Pedagogiske prinsipper for å fremme utvikling og prestasjon, også som veileder til andre trenere.

Ferdigheter

Studenten skal utvikle ferdighetene til å

  • Kritisk reflektere over egen og andres trenerpraksis.
  • Videreutvikle egen trener/veilederfilosofi og praksis.
  • Reflektere over motsetningene og dilemmaene som er iboende i egen trener/veiledervirksomhet og praksis.
  • Reflektere over kulturelle og personlige verdier som former og påvirker egen trener/veilederfilosofi og praksis.
  • Reflektere over de etiske aspektene ved egen trener/veiledervirksomhet og praksis.

Generell kompetanse

Ved å videreutvikle sin egen praksisfilosofi skal studentene bli effektive, etiske og reflekterte praktikere.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forberedelse og deltakelse i forelesningstimer (120 timer, hvor av 40 timer lærerstyrt undervisning), seminaraktivitet (20 timer) og arbeid med arbeidskrav (110 timer).

Arbeidskrav

Studenten skal utvikle og videreutvikle sin egen trener- og/eller veilederfilosofi gjennom kurset. Trener/veilederfilosofien skal revideres og videreutvikles i samspill med lærere og medstudenter gjennom kurset. Underveisvurdering til godkjent/ikke godkjent.

Det oppfordres til at studentene samtidig med emnet har praksis som trener, med undervisning og/eller ledelse.

Alle skriftlige innleveringer skal leveres som PDF i Canvas, 12 p Times New Roman, dobbel linjeavstand, APA-standard referanser. Innleveringer som ikke følger retningslinjene vil bli vurdert til ikke godkjent.

Arbeidskravet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Vurdering/eksamen

En ukes hjemmeeksamen på maksimalt 2500 ord. Gradert karakter (A-F).

Kjernelitteratur

2 BØKER:
Barker-Ruchti, N. (Red.). (2019). Athlete learning in elite sport: A cultural framework. Routledge.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA
** Boka finnes også elektronisk: Klikk på denne lenken.
*** NB! For å åpne den elektroniske boka når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Cassidy, T., Jones, R. & Potrac, P. (2016). Understanding sports coaching: The pedagogical, social and cultural foundations of coaching practice (3. utg.). Routledge.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA
** Boka finnes også elektronisk: Klikk på denne lenken.
*** NB! For å åpne den elektroniske boka når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.


2 ARTIKLER FRA ELEKTRONISKE TIDSSKRIFTER:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: 
Klikk på denne lenken.

Bjørndal, C. T. & Ronglan, L. T. (2019). Engaging with uncertainty in athlete development: Orchestrating talent development through incremental leadership. Sport, Education and Society, 1-13. https://doi.org/10.1080/13573322.2019.1695198
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

North, J. (2013). Philosophical underpinnings of coaching practice research. New Quest, 65(3), 278-299. https://doi.org/10.1080/00336297.2013.773524
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no