Studiehåndbok 2020-2021
   
   
  
IDR114 Individuelle idretter 2 (5 sp) 
(Individual sports 2 )
Faktaboks
EmnekodeIDR114
EmnenavnIndividuelle idretter 2
Studiepoeng5 sp
UndervisningsspråkNorsk
SemesterVår
EmneansvarligPer Haugen
Kort om emnet

Emnet skal gi grunnleggende praktisk erfaring og teoretisk kunnskap om et utvalg individuelle idretter slik at studentene utvikler en helhetlig kompetanse med sikte på å lede lærings- og utviklingsprosesser hos andre. Emnet skal videre gi studentene grunnleggende forståelse for prinsippene som ligger til grunn for motorisk læring.

Læringsmål

Studenten skal:

 • Kunne forstå og gjøre rede for sentrale begreper knyttet til idrettenes egenart.
 • Kunne vurdere egne ferdigheter og bevegelser og vise evne til øving med sikte på egen ferdighetsutvikling
 • Kunne anvende et repertoar av øvelser og praktisk-metodiske virkemidler for å utvikle andres motoriske kompetanse og ferdigheter i aktivitetene.
 • Forstå og anvende aktivitetenes egenart til å belyse motorisk læring.
Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger i kull og i klasser, egenstudier og gruppearbeid. Hoveddelen av emnet vil bestå av praktisk arbeid med ulike idrettsaktiviteter, samt arbeid i plenum med teoretiske emner knyttet til aktivitetsrelatert motorisk læring.

Arbeidskrav

80% oppmøte på hvert delemne.
100% oppmøte i Ridderuka på Beitostølen inkl. undervisning i forkant.

Arbeidskravet må være godkjent for å gå opp til avsluttende skriftlig eksamen.

Justert oktober 2020: Grunnet situasjonen med koronavirus justeres arbeidskravet. Justeringen er uthevet.

Arbeidskravet må være godkjent før mappa vurderes.

Vurdering/eksamen
 • Mappe vurderes til bestått/ikke bestått.
 • To 1 timers individuell skriftlig eksamen med gradert karakter (A-F). Karakterene på de to deleksamenene vektes 50% hver, og blir slått sammen til en karakter.
  Ingen hjelpemidler.
 • Grunnkurs i førstehjelp og hjerte-lungeredning (HLR). Bestått/ikke bestått.

Endret oktober 2020: Grunnet situasjonen med koronavirus endres vurderingen. Endringen er uthevet.

 • Mappe vurderes til bestått/ikke bestått.
 • Utgår: To 1 timers eksamen.
 • Grunnkurs i førstehjelp og hjerte-lungeredning (HLR). Bestått/ikke bestått. 
Kjernelitteratur

ALPINT:

1 INTERNT KOMPENDIUM:
Haugen, P. (Red). (2020). IDR114: Alpint: Våren 2021 (Internt kompendium). Norges idrettshøgskole.
* Denne deles ut.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

Innholdet (litteraturlista) til det Interne kompendiet, alfabetisk i APA 7. utg.:
Norges skiforbund alpint & Norges idrettshøgskole. (2015). Alpinthjørnet: Fra kunnskap til praksis. Skisport, 03, 30-33.

Norges skiforbund alpint & Norges idrettshøgskole. (2015). Alpinthjørnet: Fra kunnskap til praksis. Skisport, 04, 28-33.

Norges skiforbund alpint & Norges idrettshøgskole. (2015). Alpinthjørnet: Fra kunnskap til praksis. Skisport, 05, 31-35.

Norges skiforbund alpint & Norges idrettshøgskole. (2015). Alpinthjørnet: Fra kunnskap til praksis. Skisport, 06, 32-37.

Norges skiforbund alpint & Norges idrettshøgskole. (2015). Alpinthjørnet: Fra kunnskap til praksis. Skisport, 07, 32-35.

Norges skiforbund alpint & Norges idrettshøgskole. (2015). Alpinthjørnet: Fra kunnskap til praksis. Skisport, 08, 32-37.

Norges skiforbund alpint & Norges idrettshøgskole. (2016). Alpinthjørnet: Fra kunnskap til praksis. Skisport, 01, 32-37.

Norges skiforbund alpint & Norges idrettshøgskole. (2016). Alpinthjørnet: Fra kunnskap til praksis. Skisport, 03, 32-37.

Norges skiforbund alpint & Norges idrettshøgskole. (2016). Alpinthjørnet: Fra kunnskap til praksis. Skisport, 04, 32-37.


1 VIDEO
:
Mono Media. (2015, 21. januar). Prepparering av alpinski: Klargjøring av nye ski [Video]. Dartfish. https://www.dartfish.tv/Player?CR=p96974c207333m2357197
* Du finner videoen her: Klikk på denne lenken.

_____________________________________________________________________________________________________________

LANGRENN:
1 INTERNT DIGITALT KOMPENDIUM:
Losnegard. T. (2015). Ut på langrenn (Digitalt kompendium). Norges idrettshøgskole.
* Denne PDF-en ligger  i Canvas.

1 VIDEO:

Swix School. (u.å.). Langrenn [Video]. Swixsport. http://www.swixschool.com/
* Videoene finner du her: Klikk på denne lenken.
________________________________________________________________________________________________________________


MOTORISK LÆRING
:

1 DIGITALT KOMPENDIUM som du finner i Canvas:
Magelssen, C.  (Red.). (2019). IDR114: Motorisk læring: Våren 2021 (Digital kompendium). Norges idrettshøgskole.
** Denne PDF-en ligger i Canvas.

Innholdet (litteraturlista) for det Digitale kompendiet, alfabetisk etter APA 7. utg.:
Enoksen, E., Nilsson, J. & Gjerset, A. (2015). Koordinasjon og koordinasjonstrening. I A. Gjerset (Red.), Idrettens treningslære (2. utg.) (s. 491-507). Gyldendal.

Enoksen, E. & Gjerset, A. (2015). Motorisk utvikling. I A. Gjerset (Red.), Idrettens treningslære (2. utg.) (s. 88-99). Gyldendal.

Giske, R. (2015). Teknikk og teknikktrening. I A. Gjerset (Red.), Idrettens treningslære (2. utg.) (s. 508-522). Gyldendal.

Utley, A. & Astill, S. (2008). Motor control, learning and development. Taylor & Francis Group.
* Side 41-57, Section D: Theories of control
* Side 105-120, Section H: Theories of motor learning.


1 ARTIKKEL FRA ELEKTRONISK TIDSSKRIFT:
Poolton, J. & Zachry, T. (2007). So you want to learn implicitly? Coaching and learning through implicit motor learning techniques. International Journal of Sports Science & Coaching, 2(1), 67-78. https://doi.org/10.1260/174795407780367177
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

________________________________________________________________________________________________________________________


SKILEIK:
2 INTERNE DIGITALE KOMPENDIER:
Losnegard. T. (2015). Ut på langrenn (Digitalt kompendium). Norges idrettshøgskole.
* Denne PDF-en ligger  i Canvas.

Losnegard, T. & Lund-Hansen, M. (2019). Skileik (Digitalt kompendium). Norges idrettshøgskole.
* Denne PDF-en ligger i Canvas.
________________________________________________________________________________________________________________________


SVØMMING OG LIVREDNING:
1 HEFTE:
 
Norsk Førstehjelpsråd. (2016). Norsk grunnkurs i førstehjelp. Lærdal Medical. 
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA


UTDRAG FRA 1 BOK:
Madsen, Ø. & Irgens, P. (2013). Slik lærer du å svømme. Bodoni forl.
Side 9-25 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA


1 DIGITALT KOMPENDIUM som du finner i Canvas
:
Grydeland, M. (Red.). (2020). IDR114: Svømming og livredning: Våren 2021 (Digitalt kompendium). Norges idrettshøgskole.
** Denne PDF-en finner du i Canvas.

Innholdet (litteraturlista) for det Digitale kompendiet, alfabetisk etter APA 7. utg.:
Kjendlie, P.-L. (2012). Svømming og livredning. I E. Enoksen, A. O. Brunes & S.-H. Sletten (Red.), Aktivitetslære (3. utg.) (s. 190-215). Gyldendal Undervisning.

Madsen, Ø. & De Faveri, T. (2006). Svømmetrening. Bodoni forlag.
* Side 27-28, Koodinative egenskaper
*Side 38-56, Biologisk utvikling


STØTTELITTERATUR til svømming og livredning:
1 DVD:
Nesheim, R. & Nettum, L. (2006). Livredning i skole og fritid [DVD]. Norges idrettshøgskole.
* DVD-en finner du til lån i biblioteket her: ORIA 

Madsen, Ø. & Blixt, T. (2008). Svømmeaktiviteter for viderekommende. Bodoni Forlag. 
Side 263-293 anbefales lest: 
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA


1
NETTSIDE: 
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. (u.å.). Svømmedyktig.no. Hentet 27. oktober 2020 fra http://www.svommedyktig.no/
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no