Studiehåndbok 2020-2021
   
   
  
SPM245 Økonomi (10 sp) 
(Sport economy )
Faktaboks
EmnekodeSPM245
EmnenavnØkonomi
Studiepoeng10 sp
UndervisningsspråkNorsk
SemesterVår
EmneansvarligTerje Grann
Kort om emnet

Emnet skal gi grunnleggende økonomisk kunnskap med eksempler fra idretten. Innholdet i emnet vil bli vinklet slik at der idretten skiller seg fra annen virksomhet vil det bli påvist og henvist til hvor det finnes stoff om det. Regnskapsforståelse, resultat og balanse er viktige deler av emnet. Videre skal emnet gi kunnskap om økonomistyring og økonomiske beslutninger.

Læringsmål

Studenten skal:

Kunnskap

 • Kjenne til ulike former for produktkalkulasjon
 • Kunne vurdere produktvalg både under en og flere flaskehalser

Ferdighet

 • Kunne sette opp, forstå og analysere regnskap
 • Kunne analysere ulike investeringer og bruke metoder i forbindelse med dette
 • Kunne sette opp ulike budsjett

Generell kompetanse

 • Forstå markedstilpasning under ulike markedsformer
 • Forstå dekningspunktanalyse (Break even)
Læringsformer og aktiviteter

Sentrale teorier og modeller gjennomgås i forelesninger. Oppgaver, både individuelt og i grupper, løses og gjennomgås underveis. Andre oppgaver deles ut med fasit.

Vurdering/eksamen
 • Individuell hjemmeeksamen. Bestått/ikke bestått.
 • Individuell skriftlig eksamen, 4 timer. Gradert karakter.
  • Tillatte hjelpemidler: Kalkulator (deles ut i eksamenslokalet)

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

 

Oktober 2020: Grunnet situasjonen med koronavirus justeres vurderingen. Justeringen er uthevet:

 • Individuell hjemmeeksamen, en uke. Bestått/ikke bestått.
 • Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 4 timer. Gradert karakter.
  • Anbefalt hjelpemiddel. Kalkulator.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

Kjernelitteratur

3 BØKER:
Hoff, K. G. (2016). Bedriftens økonomi (8. utg.). Universitetsforlaget.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Hoff, K. G. & Hoff, J. E. (2016). Arbeidsbok til Bedriftens økonomi: Oppgaver og løsningsforslag (8. utg.). Universitetsforlaget.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Sending, Aa. (2014). Grunnleggende regnskap (4. utg.). Fagbokforl.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no