Studiehåndbok 2020-2021
   
   
  
SPM395 Bacheloroppgave (10 sp) 
(Bachelor thesis )
Faktaboks
EmnekodeSPM395
EmnenavnBacheloroppgave
Studiepoeng10 sp
UndervisningsspråkNorsk
SemesterVår
EmneansvarligAnna Maria Strittmatter
ForkravBare for programstudenter
Kort om emnet

Bacheloroppgaven skal gi mulighet til å fordype seg i et selvvalgt teorifelt. Det forventes at studentene setter seg inn i relevant litteratur og benytter denne i diskusjon av problemstillingen. Gjennom dette får studenten mulighet til å utdype sin forståelse av Sport Management.

 

Læringsmål

Studenten skal:

Ferdighet

  • kunne benytte enten litteraturstudier, spørreskjemaundersøkelser, intervju eller bearbeiding av allerede eksisterende databaser for å presentere en problemstilling.

Generell kompetanse

  • få øvelse i å gjennomføre et mindre faglig arbeid innen et selvvalgt tema innenfor sport management, og derved få økt teoretisk innsikt
Læringsformer og aktiviteter

Det gis 8 undervisningstimer spredt utover semestret.

Problemstillingen må godkjennes av emneansvarlig innen en gitt tidsfrist. Det gis seks timer veiledning pr. student.

Vurdering/eksamen

Individuell skriftlig oppgave på 6000-8000 ord. Gradert karakter A-F.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no