Studiehåndbok 2020-2021
   
   
  
IDR111 Ballspill 1 (5 sp) 
(Ballgames 1 )
Faktaboks
EmnekodeIDR111
EmnenavnBallspill 1
Studiepoeng5 sp
UndervisningsspråkNorsk
SemesterHøst
EmneansvarligOla Fosnæs
Kort om emnet

Emnet presenterer studentene for ulike ballspill. Dette skal gi en grunnleggende forståelse for ballspill tilpasset flere målgrupper. Studentene skal utvikle praktisk og teoretisk kunnskap og ferdigheter. Fokus i kurset vil være på individuelt nivå m.h.t. ferdighet, utvikling og forståelse av ballspill.

Læringsmål

Kandidaten skal:

  • Ha kunnskap om grunnleggende prinsipper for praktisk ferdighetsutvikling med ball
  • Kunne forstå og gjøre rede for sentrale begreper knyttet til ballspillenes egenart og arbeid med ballspill
  • Kunne beherske grunnleggende ferdigheter i ballspill
  • Kunne analysere egen ferdighet, egen utvikling og egen forståelse i ballspill
  • Forstå betydningen av hvordan mestring av ferdigheter kan bidra til trivsel og livskvalitet
Læringsformer og aktiviteter

Det vil bli lagt vekt på ulike didaktiske tilnærminger; både lærerstyrt undervisning, egenstyrt undervisning og gruppearbeid. Hoveddelen vil bestå av praktisk arbeid med ulike ballspill. Enkelte oppgaver kan resultere i presentasjoner for de andre studentene. Det vil bli avsatt tid for studentstyrt øving (oppgavetimer), blant annet gruppearbeid, med mulighet til veiledning. Det forutsettes at studentene driver egentrening mot enkle mål.

Arbeidskrav

Oppmøte med minimum 80% for hvert ballspill. Hvorav minst 50% fysisk aktiv deltagelse.

Arbeidskravet skal registreres som godkjent før avsluttende vurdering/eksamen i hvert ballspill.

Vurdering/eksamen

Mappevurdering.
Innlevering av mappe med ulike oppgaver. Bl.a. evaluering av egen ferdighet og utvikling. Vurderes til bestått/ikke bestått.
1 times skriftlig eksamen uten hjelpemidler for hvert ballspill. Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått.

Kjernelitteratur

BALLSPILL:
Fosnæs, O. (2015). 1.60 Klassifisering av de ulike ballspillene. 1. 70 Spillehjulet, 1.80 Bevegelsesmønstre og handlingsmønstre i de ulike ballspillene. I O. Fosnæs, Ballspillboka. Norges idrettshøgskole.
** Denne PDF-en ligger i Canvas.
(Boka ikke utgitt enda).


FOTBALL:
UTDRAG FRA 2 BØKER:
Bergo, A., Johansen, P. A., Larsen, Ø., & Morisbak, A. (2002). Ferdighetsutvikling i fotball: Handlingsvalg og handling. Akilles.
Kap. 1 og 2 (s. 13-118) skal leses:
* Disse sidene finner du som PDF i Canvas.
(Klarert via BOLK 24.06.20. / AGG - Bibl.)

Norges Fotballforbund (2011). Flest mulig, lengst mulig, best mulig: Den store barne- og ungdomsfotballboka. Akilles.
Kap. 3, 4 og 5 (s. 93-152) skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA


VOLLEYBALL:
1 KAPITTEL:
Fosnæs, O. (u.å.). Volleyball. I O. Fosnæs, Ballspillboka (s. 106-133). [O. Fosnæs].
* Denne PDF-en ligger i Canvas
(Boka er ikke utgitt enda).

NETTSPILL:
Kommer senere

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no