Studiehåndbok 2020-2021
   
   
  
IDR109 Treningslære (10 sp) 
(Exercise Science )
Faktaboks
EmnekodeIDR109
EmnenavnTreningslære
Studiepoeng10 sp
UndervisningsspråkNorsk
SemesterVår
EmneansvarligThomas Losnegard
Kort om emnet

Studentene skal tilegne seg kunnskap om sentrale treningsprinsipper og treningsmetoder innenfor styrke, spenst, hurtighet, bevegelighet, kondisjon og utholdenhetstrening. Studentene skal forstå hvordan trening påvirker prestasjon og helse samt hvordan effekter av trening kan måles. Studentene skal kunne planlegge, gjennomføre og evaluere trening.

Læringsmål

Studenten skal etter gjennomført emne kunne:

 • Forklare treningsprinsippene belastning, tilpasning, variasjon, spesifisitet, progresjon, helhetlig stimulering og individuell tilpasning og kontroll.
 • Forklare faktorer som bestemmer styrke, spenst, hurtighet, kondisjon og utholdenhet.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere trening for styrke, spenst, hurtighet, kondisjon og utholdenhet
 • Analysere trening og testing av styrke, spenst, hurtighet, kondisjon og utholdenhet
 • Identifisere helseeffekter av fysisk aktivitet og trening.
 • Angi sentrale prinsipper og metoder for mental trening.
Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er delt i 50% teori som digital undervisning og 50% praktisk aktivitet som klassedelt undervisning. Teoretiske og praktiske læringsaktiviteter fremgår i Canvas med forberedende spørsmål før forelesning (Quiz), drøftingsoppgaver etter undervisning, praktiske oppgaver samt digitale læringsformer som animasjoner/video.

Arbeidskrav

80% oppmøte i de praktiske timene. Oppmøtekravet må være godkjent for å kunne ta skriftlig eksamen.

Justert oktober 2020: Grunnet situasjonen med koronavirus justeres arbeidskravet.

 • Oppmøtekrav utgår.
Vurdering/eksamen
 • Mappevurdering: Gradert karakter. Teller 40% av emnekarakter. Mappen består av:
  • Forberedende spørsmål til undervisning (quiz). Det gis 2 poeng for hver riktig quiz leverrt til frist (maks 30 poeng).
  • Fem oppgaver knyttet til praktisk aktivitet. Det gis 14 poeng for hver bestått oppgave levert til frist (maks 70 poeng).
 • 2 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter. Teller 60% av emnekarakter. Ingen hjelpemidler.

Begge deler må være bestått for å få avsluttende karakter i emnet.

 

Endret oktober 2020: Grunnet situasjonen med koronavirus endres vurderingen.

 • Mappe med 5 arbeider som vurderes til bestått/ikke bestått. Hver innlevering må være godkjent for at mappen bestås.
  • To rapporter for styrke, spenst og hurtighet. Rapporter tar utgangspunkt i teori og praksis. Individuell oppgave.
  • Tre rapporter for kondisjon og utholdenhet. Rapporter tar utgangspunkt i teori og praksis. Individuell oppgave.
  • Femten flersvarsoppgaver (Quiz). Alle flervalgsoppgaver må være riktige. Individuell oppgave.
 • Utgår: 2 timers individuell skriftlig eksamen .
Kjernelitteratur

1 BOK:
Hallén, J. & Rognlan, L. T. (2011). Treningslære for idrettene. Akilles.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA


1 DIGITALT KOMPENDIUM som du finner som PDF i Canvas:
Losnegard, T. J. (Red.). (2020). IDR109: Treningslære: Våren 2021 (Digitalt kompendium). Norges idrettshøgskole.
* Denne PDF-en ligger i Canvas.

Innholdet (litteraturlista) til det Digitale kompendiet, etter APA 7. utg.:
Enoksen, E. (2015). Hurtighet og hurtighetstrening. I A. Gjerset (Red.), Idrettens treningslære (2. utg.) (s. 443-458). Gyldendal.

Enoksen, E. (2015). Spenst og spensttrening. I A. Gjerset (Red.), Idrettens treningslære (2. utg.) (s. 425-441). Gyldendal.

Eriksrud, O. & Nilsson, J. (2015). Bevegelighet og bevegelighetstrening. I A. Gjerset (Red.), Idrettens treningslære (2. utg.) (s. 461-471). Gyldendal.

Pensgaard, A. M. (2015). Mental trening. I A. Gjerset (Red.), Idrettens treningslære (2. utg.) (s. 523-530). Gyldendal

Raastad, T., Nilsson, J., Enoksen, E. & Gjerset, A. (2015). Muskelstyrke og muskeltrening. I A. Gjerset (Red.), Idrettens treningslære (2. utg.) (s. 369-412). Gyldendal.

Kroppsbilde, spiseforstyrrelser og trening:
Kvalem, I. L. (2007). Ungdom og kroppsbilde. I I. L. Kvalem & L. Wichstrøm (Red.), Ung i Norge: Psykososiale utfordringer (s. 33-50). Cappelen akademisk forl.

FYSISK AKTIVITET OG HELSE:
UTDRAG FRA 1 BOK
:

Torstveit, M. K, Lohne-Seiler, H., Berntsen, S. & Anderssen, S. A. (Red.). (2018). Fysisk aktivitet og helse: Fra begrepsforståelse til implementering av kunnskap. Cappelen Damm.
Side 55-75 og 92-103 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her:
 ORIA


KROPPSBILDE, SPISEFORTYRRELSER OG TRENING
:

1 NETTSIDE:
Bratland-Sanda, S. (u.å.). Spiseforstyrrelser i treningsbransjen: En veileder fra ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser og Virke trening (2. utg.). Virke.no. https://www.virke.no/globalassets/bransje/gamle-bransjedokumenter/spiseforstyrrelser-i-treningssenterbransjen--en-veileder-fra-ros-og-virke-trening.pdf
Side 13-35 og 40-41 skal leses:
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Pluss:
1 KAPITTEL av Kvalem som ligger i det Digitale kompendiet i Canvas

NB! I tillegg vil forelesningsnotater og handouts være pensum.

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no