Studiehåndbok 2020-2021
   
   
  
SPM102 Idrettens lederskap (10 sp) 
(Leadership in Sport )
Faktaboks
EmnekodeSPM102
EmnenavnIdrettens lederskap
Studiepoeng10 sp
UndervisningsspråkNorsk
SemesterVår
EmneansvarligDag Vidar Hanstad
Kort om emnet

Hovedmålet med emnet er at studenten skal få kunnskap om idrettens lederskap på ulike nivåer. Ledere kan være ansatte, tillitsvalgte og trenere. Emnet består av seks nettbaserte moduler: Ledelse (der styrets rolle vektlegges), strategisk og operativ ledelse, styresett, risikoledelse, ledelse basert på verdier, og lederrollen i krevende tider.

Læringsmål

Studenten skal:

  • ha kunnskap om hva som ligger i begrepene ledelse og lederskap
  • ha kunnskap om hva strategisk og operativ ledelse i idretten innebærer
  • kunne gjøre rede for hva som ligger i begrepet styresett, og grunnen til at internasjonal idrett har slitt med dårlig styresett
  • kunne gjøre rede for ulike risikoelementer i en idrettsorganisasjon og arrangement, og legge strategier for å unngå disse
  • ha kunnskap om hvordan en idrettsorganisasjon kan ledes gjennom verdier
  • kunne gjøre rede for ulike ledelsesutfordringer i krevende situasjoner, som ved utbrudd av koronapandemien og når organisasjonsledd får vanskelige saker som mobbing og trakassering.
Læringsformer og aktiviteter

Nettbasert undervisning fordelt på seks moduler. Modulene består av tekst og filmer som også inkluderer quiz og oppspill til refleksjon.
Fire forelesninger gjennomføres med fysisk oppmøte, men kan også følges på nett direkte eller i opptak.

Arbeidskrav

Alle sider i hver enkelt modul må gjennomføres.
Ved avslutningen av hver modul (totalt 6) leverer studenten et refleksjonsnotat på 650 ord. Vurderes til godkjent/ikke godkjent. 

Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til avsluttende hjemmeeksamen.

Vurdering/eksamen

Avsluttende hjemmeeksamen. 5000 ord. Gradert karakter, A-F.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

Kjernelitteratur

UTRDAG FRA 2 BØKER:
Hanstad, D. V. (2019). Organisasjon og lederskap i idretten. Fagbokforlaget:
Kapittel 7-12 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Martinsen, Ø. (2019). Perspektiver på ledelse (5. utg.). Gyldendal.
Side 21-35, 55-64, 128-166, 169-195 og 268-308 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA


1 DIGITALT KOMPENDIUM – som du finner i Canvas:
Hanstad, D. V. (Red.). (2020). SPM102: Idrettens lederskap: Våren 2021 (Digitalt kompendium). Norges idrettshøgskole.
* Denne PDF-en ligger i Canvas.

Innholdet (litteraturlista) til det Digitale kompendiet, alfabetisk etter APA 7. utg.:
Andersen, S. S. (2012). Prøve-VM 2010, en læringsarena for Oslo-VM 2011. I D. V. Hanstad (Red.), Ski-VM 2011: Planlegging og gjennomføring (s. 31-53). Akilles.

Borch, O. J. & Andreassen, N. (2020). Beredskapsorganisasjon og kriseledelse. Fagbokforlaget.
* Side 13-33, Kriser og kriseledelse.

Gammelsæter, H. (2016). Poeng, penger og politikk: Et institusjonelt perspektiv på idrettsledelse. Capellen Damm Akademisk. 
* Side 234-259,

Innbjør, H. & Kleiveland, J. (2007). Operativt lederskap. Fagbokforlaget
* Side 21-37, Ledelse.
* Side 70-111, Hverdagskommunikasjon 

Knudsen, H. & Flåten, B-T. (2015). Strategisk ledelse. Cappelen Damm Akademisk.
* Side 23-32, Innledning: Hva er strategisk ledelse?
* Side 199-227, Strategiske utviklingsprosesser.
* Side 475-499, Strategisk ledelse.


2 ARTIKLER FRA ELEKTRONISKE TIDSSKRIFTER:

* NB! For å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPNKlikk på denne lenken.

Andersen, S. S. & Hanstad, D. V. (2011). "Den som er godt forberedt har ikke uflaks": Norsk OL-deltakelse i Vancouver: Risiko, forberedelse og resultater. Scandinavian Sport Studies Forum, 2, 75-98. https://sportstudies.org/wp-content/uploads/2014/01/075-098_vol_2_2011_andersen-hanstad.pdf
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Steen-Johnsen, K. & Hanstad, D. V. (2008). Change and power in complex democratic organizations: The case of Norwegian Elite Sports. European Sport Management Quarterly, 8(2), 123-143. https://doi.org/10.1080/16184740802024393
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.


2 NETTDOKUMENTER:
Geeraert, A. (2018, November). Sports governance observer 2018: An assessment of good governance in five international sports federations. Aarhus. https://playthegame.org/knowledge-bank/downloads/sports-governance-observer-2018/205c4aa7-4036-4fe1-b570-a99601700e5d
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Geeraert, A. (Red.). (2018, November). National Sports Governance Observer: Final report. Aarhus. https://kics.sport.vlaanderen/wetenschappelijkonderzoek/Documents/181113_National_sports_governance_observer_final_report_2018.pdf
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Anbefalt litteratur

Lenker er plassert i e-læringen

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no