Studiehåndbok 2020-2021
   
   
  
IS220 Idrett og media (10 sp) 
Faktaboks
EmnekodeIS220
EmnenavnIdrett og media
Studiepoeng10 sp
UndervisningsspråkNorsk
SemesterVår
EmneansvarligFiona Dowling
ForkravBare for studenter i årsstudiet og for programstudenter i SPM
Kort om emnet

Mellom idrett og medium er det mange tilknytingspunkt. Dette emnet gjev ei innføring i relasjonane, med syn for historiske utviklingstrekk, og med drøftingar av korleis idrett og medium påverkar kvarandre i samfunnet i dag. 

Læringsmål

Studentane skal:

Kunnskap

 • Tileigna seg grunnleggjande kunnskap om ulike medium (vekeblad, aviser, digitale medium, bøker, foto, reklame) og korleis desse formidlar og påverkar ulike idrettar; i fortid og notid
 • Ha kunnskap om korleis idretten pregar mediesituasjonen i dag; lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Kunna gjera greie for sentrale omgrep som kommunikasjon, journalistikk, digitalisering, sport/media-komplekset, kommersialisering, framstillingar av kjønn, og stereotypiar i ulike medium.

Dugleik

 • Kunna definera og avgrensa kva medium som er sentrale i samanheng av idrett
 • Kunna drøfta korleis idrettane blir påverka av ulike medium, og omvendt
 • Kunna analysera ulike medieforteljingar om idrett – hermeneutisk og kritisk  

Generell kompetanse

 • Kunna framstilla kunnskap i skriftlege og munnlege sjangrar
 • Kunna diskutera grunnleggjande problemstillingar i faglege tekstar
Læringsformer og aktiviteter

Studentaktivitet vil bli lagt vekt på – gjennom individuelle oppgåver, gruppearbeid og aktiv deltaking i diskusjonar/presentasjonar/førelesingar.

Arbeidskrav
 • Ein gruppeoppgåve framføras i form av ein videoreportasje. Arbeidskravet må væra godkjent for å gå opp til avsluttande heimeeksamen.

 

Justert oktober 2020: På grunn av stoda med koronaviruset blir arbeidskravet justert. 

 • Svar på minst ei av oppgåvene må leverast (skriftleg) for å kunna gå opp til eksamen.
Vurdering/eksamen
 • Ein individuell aviskronikk. Vurderas A-F. Vektes 1/3
 • Individuell, skriftleg heimeksamen. Vurderas A-F. Vektes 2/3.

Arbeidane skal basera seg på kjernelitteraturen for emnet. 

Oppgåver som leverast i WISEflow vil bli køyrt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

 

Justert oktober 2020: På grunn av stoda med koronaviruset blir vurderinga justert. 

 • Aviskronikk går ut.
 • Individuell, skriftleg heimeeksamen, 3 dagar. Vurdering etter bokstavskalaen A-F. Sjanger og ramme (talet ord) blir presisert nærare sjølve eksamen.

Eksamen skal basera seg på kjernelitteraturen for emnet.
Oppgåver som leverast i WISEflow vil bli køyrt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

Kjernelitteratur

UTDRAG FRA 3 BØKER:
Brookes, R. (2002). Representing sports. Arnold.
Side 1-82 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Dahlén, P. (2008). Sport och medier: En introduktion. IJ-forlaget.
Side 15-126 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Shwebs, T., Yte-Arne, B. & Østbye, H. (2020). Media i samfunnet (8. utg.). Samlaget.
Side  skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

1 DIGITALT KOMPENDIUM:
Skjeldal, G. (Red.). (2020). IS220: Idrett og media: Våren 2021 (Digitalt kompendium). Norges idrettshøgskole.
** Denne PDF-en fvil komme i Canvas.

Innholdet (litterturlista) til det Digitale kompendiet, alfabetisk etter APA 7. utg.:
Boyle, R. & Haynes, R. (2000). Power play: Sport, the media & popular culture. Longman.
* Side 89-110: 

Hardin, M. (2006). Disability and sport: (Non)Coverage of an athletic paradox. I A. A. Raney & J. Bryant (Red.), Handbook of sports and media (s. 577-584). L. Erlbaum Associates.

Kellner, D. (2001). The Sports Spectacle, Michael Jordan and Nike: Unholy alliance? I D. L. Andrews (Red.), Michael Jordan, Inc.: Corporate Sport, Media Culture, and LateModern America (SUNY series on Sport, Culture, and Social Relations) (s. 37-64).  State of New York University Press.

Radmann, A. (2012). The new media and hooliganism: Constructing media identities. I R. Krøvel & T. Roksvold (Red.), We love to hate each other: Mediated football fan culture (s. 171-189). Nordicom. 

Von der Lippe, G. (2010). Et kritisk blikk på sportsjournalistikk: Medier og idrett i en globalisert verden. IJ-forlaget.
* Side123-143: Fotball- og håndballspillere med og uten baller.


5 ARTIKLER FRA ELEKTRONISKE TIDSSKRIFTER
:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Geurin-Eagleman, A. & Burch, L. (2016). Communicating via photographs: A gendered analysis of Olympic athletes’ visual self-presentation on Instagram. Sport Management Review, 19(2),133-145. https://doi.org/10.1016/j.smr.2015.03.002
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Hanstad, D. V. (2010). Forskjeller mellom journalistikk og forsking. Norsk medietidsskrift, 17(2), 121–134. https://www.idunn.no/nmt/2010/02/art12
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Helland, K. (2007). Changing sports, changing media: Mass appeal, the sports/media Complex and TV sports rights. Nordicom Review, Jubilee Issue, 105-119. https://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/kapitel-pdf/248_248_helland1.pdf
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Kristiansen, E., Hanstad, D. V. & Roberts, G. (2011). Coping with the media at the Vancouver Winter Olympics: “We All Make a Living Out of This”. Journal of Applied Sport Psychology, 23(4), 443-458.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Ulvang, V. (2011). Idrettenes idrett: Fra langrennsløper til FIS-pamp. Samtiden, 120(1), 40-63. https://www.idunn.no/samtiden/2011/01/art04
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.


2 ARTIKLER FRA TRYKTE TIDSSKRIFT - som du finner som PDF-er i Canvas:
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

Saunes, T. & Dahlén, P. (2004). Kjønnskonstruksjoner i ekstremsportmagasinet Ultrasport. Moving bodies, 2(2), 103-117.

Van Veen, E. (2004). Samba vs. militærmarsj. Moving bodies, 2(2), 118-134.

Anbefalt litteratur

2 BØKER:
Northug, P. & Forsang, J. (2018). Min historie: Biografi. Pilar forlag.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Skjeldal, G. (2005). Den siste langrennaren: Ei historie om Kristen Skjeldal og snø. Samlaget.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no