Studiehåndbok 2020-2021
   
   
  
IDR107 Idrett og samfunn (10 sp) 
(Sport and Society )
Faktaboks
EmnekodeIDR107
EmnenavnIdrett og samfunn
Studiepoeng10 sp
UndervisningsspråkNorsk
SemesterHøst
EmneansvarligSigmund Loland
Kort om emnet

Emnet handler om å forstå idrett som sosialt og kulturelt fenomen. Emnet er bygd opp tematisk og gir innsikt i flere faglige og teoretiske perspektiv. Sentrale begreper og idrettslige tema behandles med utgangspunkt i idrettshistorie, idrettsfilosofi, idrettssosiologi, og perspektiver innen organisasjon og ledelse.

Læringsmål

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene

Kunnskap

  • kunne gjøre rede for sentrale trekk i historien til norsk idrett
  • kunne gjøre rede for etiske perspektiver på idrettens verdier og verdiutfordringer
  • kunne gjøre rede for sentrale idrettssosiologiske tema som idrett og kjønn, idrett og sosial klasse, og idrett og etnisitet
  • kunne gjøre rede for sentrale trekk ved den norske idrettsmodellen og oppbyggingen av internasjonal olympisk og paralympisk idrett

Ferdigheter

  • være i stand til å drøfte på informert og kritisk vis sentrale samfunnsvitenskapelige og humanistiske problemstillinger om idrettens egenart og samfunnsmessige rolle

Generell kompetanse

  • ha styrket evne til kritisk og analytisk samfunnsvitenskapelige forståelse.
Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar, gruppediskusjoner og gruppepresentasjoner.

Arbeidskrav

Det forventes at studentene driver systematisk egetstudium og at de tar aktivt del i undervisningen. Studentene skal i tillegg svare på oppgaver underveis. Oppgavesvar er obligatoriske og må være godkjent før skriftlig eksamen.

Vurdering/eksamen
  • Oppgaveinnlevering i løpet av emnet. Bestått/ikke bestått.
  • Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Gradert karakter A-F.
    Tillatte hjelpemidler: Ingen

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

Kjernelitteratur

1 BOK:
Loland, S. (2015). Idrettsetikk. Akilles.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA
** Denne boka finnes som lydbok hos NLB: Klikk på denne lenken.
NB! Hvem har lånerett hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB): Klikk på denne lenken.​


UTDRAG FRA 2 BØKER:
Goksøyr, M. (2008). Historien om norsk idrett. Abstrakt forlag.
Kapittel 2, 3, 4 og 5 skal leses:
* Boka finne du til lån i biblioteket her: ORIA
** Denne boka finnes som lydbok hos NLB: Klikk på denne lenken.
NB! Hvem har lånerett hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB): Klikk på denne lenken.​


Hanstad, D. V. (2019). Organisasjons og lederskap i idrett. Fagbokforlaget.
Kapittel: 1, 2, 3, 4, 5 og 6 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA


1 DIGITALT KOMPENDIUM:
Thing, L. F. (Red.). (2020). IDR107: Idrett og samfunn: Høsten 2020 (Digitalt kompendium). Norges idrettshøgskole.
* Denne ligger i Canvas.

Innholdet (litteraturlista) til det Digitale kompendiet, alfabetisk etter 7. utg. av APA-standarden:
Lesjø, J. H. (2008). Den kjønnede idretten. I J. H. Lesjø, Idrettssosiologi: Sportens ekspensjon i det moderne samfunn (s. 137-157). Abstrakt forlag.

Lesjø, J. H. (2008). Kropp, identitet og fysisk aktivitet. I J. H. Lesjø, Idrettssosiologi: Sportens ekspensjon i det moderne samfunn (s. 117-136). Abstrakt forlag.

Lesjø, J. H. (2008). Sosial ulikhet: Klasse, status, etnisitet. I:J. H. Lesjø, Idrettssosiologi: Sportens ekspensjon i det moderne samfunn (s. 159-176). Abstrakt forlag.

Ronglan, L. T. (2016). Hvad er idrætssociologi, og hvilke rødder har den? I L. F. Thing & U. Wagner (Red.), Grundbog i idrætssociologi (s. 22-36). Munksgaard Danmark.

Thing, L. F. (2016). Norbert Elias: Sport og civilisering. I L. F. Thing & U. Wagner (Red.), Grundbog i idrætssociologi (s. 37-52). Munksgaard Danmark.

Thing, L. F., & Jensen, A. L. (2016). Sport, køn og krop: Køn som variabel, struktur eller gøren? I L. F. Thing & U. Wagner (Red.), Grundbog i idrætssociologi (s. 186-205). Munksgaard Danmark.

Thing, L. F. (2016). Beck og idrætten i et sisikosamfund I L. F. Thing & U. Wagner (Red.), Grundbog i idrætssociologi (s. 86-100). Munksgaard Danmark.

Østergaard, C. (2016). Bourdieu: Smag, distinktion og idrætten. I L. F. Thing og U. Wagner (Red.), Grundbog i idrætssociologi (s. 53-70). Munksgaard Danmark.


1 ONLINE BOK:
Norges idrettsforbund. (2018). Miljøhåndbok for norsk idrett (2. utg.). Norges idrettsforbund. https://bok.gronnidrett.no/MiljøhåndbokForIdrett_2utg_interaktiv.pdf
* Denne finnes elektroniskKlikk på denne lenken.
Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no