Studiehåndbok 2020-2021
   
   
  
IDR112 Ballspill 2 (5 sp) 
(Ballgames 2 )
Faktaboks
EmnekodeIDR112
EmnenavnBallspill 2
Studiepoeng5 sp
UndervisningsspråkNorsk
SemesterVår
EmneansvarligOla Fosnæs
Kort om emnet

Emnet bygger på ballspill 1 og presenterer studentene for nye ballspill på is og i hall. Dette skal gi en utvidet forståelse for ballspill tilpasset flere målgrupper. Studentene skal videreutvikle praktisk og teoretisk kunnskap og ferdigheter. Fokus i kurset vil være rettet mot et lags utvikling, relasjoner og samhandling i lagballspill.

Læringsmål

Kandidatene skal:

  • Ha kunnskap om grunnleggende prinsipper for praktisk ferdighetsutvikling med fokus på  lag og samspill
  • Kunne forstå og gjøre rede for sentrale begreper knyttet til ballspillenes egenart og arbeid med lag i ballspill
  • Kunne beherske grunnleggende ferdigheter i lagballspill
  • Kunne analysere andres ferdighet, et lags ferdigheter, utvikling og samhandling i ballspill
  • Forstå  hvordan tilrettelegge for mestring av ballspill
Læringsformer og aktiviteter

Det vil bli lagt vekt på ulike didaktiske tilnærminger; både lærerstyrt undervisning, egenstyrt undervisning og gruppearbeid. Hoveddelen vil bestå av praktisk arbeid med ulike ballspill. Enkelte oppgaver kan resultere i presentasjoner for de andre studentene. Det vil bli avsatt tid for studentstyrt øving (oppgavetimer), blant annet gruppearbeid, med mulighet til veiledning. Det forutsettes at studentene driver egentrening mot enkle mål.

Arbeidskrav

Oppmøte med aktiv deltakelse minimum 80% for hvert ballspill.
Arbeidskravet skal registreres som godkjent før avsluttende vurdering/eksamen i hvert ballspill.

Vurdering/eksamen

Mappevurdering. Innlevering av mappe med ulike oppgaver. Bl.a. evaluering av andres og lagets ferdighetsutvikling. Vurderes til bestått/ikke bestått.

1 times skriftlig hjemmeeksamen for hvert ballspill. Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått.

Kjernelitteratur

HÅNDBALL:
1 KAPITTEL FRA 1 BOK:
Giske, R. (2012). Håndball. I E. Enoksen, S-H Sletten & A. O. Brunes (Red.), Aktivitetslære (3. utg.) (s. 57-77). Gyldendal.
* Denne PDF-en ligger i Canvas.
(Klarert via BOLK 07.12.20. / AGG - Bibl.)


SKØYTER
:
1 BOK:
Wright, P. (2007). Ut på skøyter: Praktiske råd og ideer for allsidig skøyteopplæring. Akilles.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA


BASKETBALL
:
1 KAPITTEL FRA 1 BOK:
Fosnæs, O. (2012). Basketball. I E. Enoksen, S-H Sletten & A. O. Brunes (Red.), Aktivitetslære (3. utg.) (s. 30-56). Gyldendal.
* Denne PDF-en ligger i Canvas.
(Klarert via BOLK 07.12.20. / AGG - Bibl.)


UTDRAG FRA UPUBLISERT DOKUMENT
:
Fosnæs, O. (2015). Basketball. I O. Fosnæs, Ballspillboka. Norges idrettshøgskole.
* Denne PDF-en ligger i Canvas.
(Forelesers eget skriv)

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no