Studiehåndbok 2020-2021
   
   
  
SPM370 Utvidet praksis (30 sp) 
(Internship )
Faktaboks
EmnekodeSPM370
EmnenavnUtvidet praksis
Studiepoeng30 sp
UndervisningsspråkNorsk
SemesterHøst (praksis) vår (semesteroppgave)
EmneansvarligBerit Skirstad
PraksisPraksisperioden skal være en 80 % stilling (dvs. 4 hele arbeidsdager i uken) i perioden fra 1.september til 15.desember.
Kort om emnet

Det skal gis anledning til å bruke tre og en halv måned til erfaringsbasert læring enten i idrettsadministrasjon eller gjennom organisering/ledelse av idrettsarrangement. En refleksiv evaluering av egen utvikling inngår som del av emnet. Det skal gis anledning til å lære på jobben ved å bruke tre og en halv måned til erfaringsbasert læring enten fra offentlig eller privat kultur- og idrettsforvaltning. En refleksiv evaluering av egen utvikling inngår i studieoppgaven.

 

Læringsmål

Studenten skal:

Ferdighet

  • få økt praktisk erfaring under veiledning fra faglig, organisatorisk og administrativ virksomhet knyttet til idrettsadministrasjon eller organisering/ledelse av arrangement.
  • kunne utføre selvstendige oppgaver av større varighet.

Generell kompetanse

  • kunne gjøre nytte av relevant teori og kunnskap i praktisk arbeid.
Læringsformer og aktiviteter

Utvidet praksis i Sport Management er et valgfritt emne på 30 studiepoeng. Studentene søker selv om praksisplass i en idrettsorganisasjon i form av idrettslag, særforbund, nasjonalt idrettsforbund (Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Federation of Sports – NIF), eller toppidrettsorganisasjon. Arbeidsformen vil være den som den enkelte arbeidsplass bruker for å utføre ulike oppgaver.

Det gis tre timer veiledning pr. uke av veileder på praksisstedet. Praksisen vil være en unik mulighet til å ha relevante arbeidsoppgaver som sportsmanager med anledning til å få veiledning både på praksisstedet og fra NIHs side.

Annenhver uke skal studenten innlevere logg med hvilke arbeidsoppgaver som er gjort og evaluere erfaringene hun/han har gjort seg i løpet av ukene. Det er laget et skjema for dette som er tilgjengelig i Canvas. Midtveis i praksisen skal studenten evalueres av veileder og studentens ansvarsområder angis.

Det anvendes en femdelt skala (utmerket, over gjennomsnitt, gjennomsnittlig, under gjennomsnitt og dårlig) om studentens initiativ og kreativitet, avhengighet og ansvarlighet, lederskapsevne, tidsplanlegging, evne til å organisere seg og utføre oppgaver, samarbeidsevne, forståelse for og tilfredsstillelse av kundenes/medlemmenes behov, evne til å akseptere og benytte seg av forslag for å forbedre egen utøvelse av jobben, entusiasme og selvtillit, evne til å kommunisere skriftlig og muntlig, profesjonell oppførsel og en totalbedømmelse av studenten. I tillegg skal veilederen foreslå hvilke områder hvor studenten bør ha vært bedre forberedt.

 

Vurdering/eksamen

Praksisperiode på 30 studiepoeng er et valgfritt emne. Det stilles krav til studenten som er i samsvar med de krav som stilles på den aktuelle arbeidsplass. Etter endt praksisperiode skal studentene skrive en semesteroppgave på 5000 ord. Denne oppgaven skal analysere erfaringer fra praksisperioden i lys av akademisk teori innenfor organisasjon eller ledelse. I forbindelse med semesteroppgaven velger studenten 500 sider pensum som må godkjennes av ansvarlige for Sport Management.

Karakteren til studenten baserer seg på:

  • Logger som inngår i en mappeevaluering (20 %)
  • Midt- og sluttevaluering gjennomført av veileder på praksisstedet (20 %)
  • Semesteroppgaven (60 % av total karakter)

Praksisperioden skal være en 80 % stilling (dvs. 4 hele arbeidsdager i uken) i perioden fra 1.september til 15.desember. De to påfølgende månedene skal studenten jobbe med semesteroppgaven.

Kjernelitteratur

2 ELEKTRONISKE ARTIKLER:

NB! For å åpne elektroniske artikler når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Edwards, A. (1999). Reflective practice in sport management. Sport Management Review, 2(1), 67-81. https://doi.org/10.1016/S1441-3523(99)70090-2
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Millar, P., & Stevens, J. (2012). Management training and national sport organization managers: Examining the impact of training on individual and organizational performances. Sport Management Review, 15(3), 288-303. https://doi.org/10.1016/j.smr.2012.01.003
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

NB! I tillegg skal studenten, i samarbeid med veileder, definere 450 sider pensum som er direkte relevant for semesteroppgaven. Pensumlisten må være godkjent av emneansvarlig innen 1.november.

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no