Studier i koronatid

Høsten 2021 planlegges det for ordinær undervisning med fysisk tilstedeværelse på campus. Vi håper og satser på at dette blir mulig, men erfaringer fra forrige studieår gjør at vi må ta høyde for at endringer kan komme på kort varsel. Informasjon om dette vil komme i Canvas. Alle skriftlige eksamener blir gjennomført som hjemmeeksamener høsten 2021.