Studiehåndbok 2015-2016
   
   
  
Digital eksamen

Eksamen vil hovedsakelig gjennomføres digitalt når vurderingen av emnet består av skriftlig (skole) eksamen.

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no