Studiehåndbok 2015-2016
   
   
  
Reis på utveksling!

Du kan reise på utveksling som en del av graden din ved NIH. Et utvekslingsopphold gir deg nye perspektiver og erfaringer som er nyttig i fremtidens arbeidsmarked.

Vi har utvekslingsavtaler i Canada, USA, Australia, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og mange andre land. 

Bachelorstudenter kan reise på utveksling i 5.semester (med unntak av faglærerutdanningen). Du vil da få utvekslingsoppholdet godkjent som erstatning for de valgfrie emnene.

Masterstudenter kan reise på utveksling i 1.,2., eller 3.semester. Kursene må da forhåndsgodkjennes slik at de kan innpasses i graden ved NIH. Ta kontakt med internasjonalt kontor eller din fagseksjon for mer informasjon.

Hvert år reiser mange bachelor- og masterstudenter på utveksling og kommer tilbake rike på kunnskap og opplevelser – Grip muligheten du også!

Informasjon om utvekslingsmulighetene finner du på våre nettsider: http://www.nih.no/student/studier-i-utlandet/

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no