Studiehåndbok 2014-2015
   
   
  
Har du lyst til å reise på utveksling?

Norges idrettshøgskole har lagt til rette for at du som student kan ta deler av studiene i utlandet. Et utvekslingsopphold gir deg nye perspektiver - og papirer som kan bli nyttige i fremtidens arbeidsmarked.

Vi har mange spennende utvekslingsavtaler med universiteter i blant annet Canada, USA, Australia, Storbritannia, Tyskland, Frankrike. 

Vi anbefaler utveksling i 5.semester som en del av bachelorgraden. Alle bachelorstudenter, med unntak av faglærerutdanningen, kan reise på utveksling å få studiene godkjent som en del av utdanningen ved NIH.
Masterstudenter kan også reise på utveksling. Det er da viktig å få forhåndsgodkjent kursene som man tar i utlandet slik at studiene blir innpasset som en del av mastergraden ved NIH.

Hvert år reiser mange bachelor- og masterstudenter til våre partnere rundt om i verden. De kommer tilbake rike på kunnskap og opplevelser -  Grip muligheten du også!

For mer informasjon om utvekslingsmulighetene som student ved NIH og ta kontakt med internasjonalt kontor. http://www.nih.no/student/studier-i-utlandet/

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no